Het valt ons op dat er een groeiende ontevredenheid heerst in Westerhaar en dat veel inwoners van Westerhaar het gevoel hebben achtergesteld te worden ten opzichte van andere kernen binnen Twenterand. Een veelgehoorde opmerking onder inwoners is het gevoel dat Westerhaar het ondergeschoven kindje is van Twenterand, waarbij vaak wordt verwezen naar de vermeende voorkeursbehandeling van andere kernen, met name Vriezenveen. Dit gevoel van verwaarlozing wordt versterkt door verschillende kwesties die onze aandacht hebben getrokken en ons verontrusten.

Bron De Toren:
Groeiende ontevredenheid onder inwoners van Westerhaar

Onze vragen aan het college zijn,

  1.  Is het college zich bewust van de al geruime tijd heersende onvrede onder de inwoners van Westerhaar richting de gemeente? Zo ja, is het college van plan acties te ondernemen om deze onvrede aan te pakken? Zo ja, welke acties worden overwogen? Zo nee, waarom niet?

Lees verder

Links: De school aan de Hoofdweg houdt op te bestaan. Rechts: Alle leerlingen van De Fontein komen op termijn in dit pand, dat wordt uitgebreid.

Deze vragen stelden we naar aanleiding van het volgende krantenartikel:

Bron Tubantia: 
Artikel 1: 
Dit gaat er (na een bult commotie) gebeuren met de basisscholen in Westerhaar (Premium)
Artikel 2: 
Fel verzet tegen sluiting grootste basisschool Twenterand: ‘Helemaal niet noodzakelijk’

Onze vragen zijn:

1. Kunt u toelichten welke rol de gemeente Twenterand heeft gespeeld in het besluitvormingsproces omtrent de samenvoeging van de basisschoollocaties van De Fontein? 

Lees verder

PVV Twenterand heeft een motie ingediend voor directe actie om de verkeersveiligheid op de Hoofdweg Westerhaar te verbeteren.

Na een zorgvuldige analyse van de situatie constateert de PVV een gebrek aan overleg en communicatie met de inwoners voordat beslissingen werden genomen over wegversmallingen op de Hoofdweg.

Helaas hebben deze wegversmallingen niet het gewenste effect gehad op de verkeerssituatie. Integendeel, ze lijken eerder een hindernis te vormen voor kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Daarom roept PVV Twenterand op tot heroverweging van deze situatie en het onderzoeken van alternatieve maatregelen die de veiligheid van alle weggebruikers waarborgen.

Daarnaast pleit de PVV voor de herintroductie van zebrapaden (Jumbo) op de Hoofdweg, gezien het brede draagvlak in Westerhaar voor deze maatregel.

Te lang wachten is geen optie! Het wachten op beantwoording van schriftelijke vragen aan het college duurt ons te lang en daarom roepen we op tot directe actie om de Hoofdweg veiliger te maken voor iedereen.

De PVV Twenterand wil dat er een veilige omgeving ontstaat waarin iedereen zich vrij kan bewegen zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn of haar veiligheid.

Motie ter verbetering van verkeersveiligheid op de Hoofdweg Westerhaar

schriftelijke_vragen_pvv.png

De Partij voor de Vrijheid heeft op 23 september 2020 schriftelijke vragen gesteld over de OZB aanslag voor de huizen in het probleemgebied Kanaal Almelo – De Haandrik. De antwoorden hebben wij 21 oktober jl. ontvangen.

We krijgen nu telefoontjes van gedupeerden die in zwaar beschadigde huizen wonen en die onlangs van het GBTwente bericht hebben gekregen over de gemeentelijke belastingen 2021. Tot hun verbazing zien deze mensen dat hun WOZ-waarde is gestegen, terwijl de woning technisch in zeer slechte staat is. Sommigen huizen zijn dermate ernstig beschadigd en onveilig dat ze gestut zijn. Ook deze huizen zijn tienduizenden euro’s hoger getaxeerd. In de praktijk zijn deze huizen onverkoopbaar vanwege de slechte staat, maar op papier zijn deze huizen veel meer waard geworden. Getaxeerd op waardes die de huizen nooit zullen opbrengen. En dit kan natuurlijk niet. Het is alsof een auto die total loss is verklaard na een aanrijding meer waard is geworden. Te zot voor woorden.

Lees verder

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen op 9 maart jongstleden en de beantwoording op 8 april 2020, heeft de PVV-fractie in Twenterand nog een aantal vragen, die meer verduidelijking moeten opleveren. Ook kregen wij duidelijke signalen uit Westerhaar-Vriezenveensewijk van ondernemers dat ze zich niet serieus genomen voelen door het college. Hier hebben we ook een aantal vragen over.

Lees verder

sewer-cover-178443__340.webp

In Dagblad Tubantia stond zaterdag jl. een artikel over de aannemers Flua, Reiner Kanalsanierung en Induron, die met een bepaalde techniek ervoor kunnen zorgen dat het oude riool een nieuw leven kan krijgen zonder dat weken- en dagenlang straten opengebroken hoeven te worden. Ook riolen uit de jaren 70 kunnen met deze techniek weer tientallen jaren mee. Er wordt zelfs gezegd dat bewoners van de aanliggende straten maar één dag van het riool af hoeven. Het wordt zelfs een wonderlijke manier van vernieuwing van riolen genoemd.

Lees verder

  • 1
  • 2