Schriftelijke vragen PVV inzake Autodemontagebedrijf Niks

Naar aanleiding van het artikel over Autodemontage Niks BV uit Westerhaar-Vriezenveensewijk in Dagblad Tubantia heeft de Partij voor de Vrijheid vragen gesteld. Dit bedrijf zegt al vanaf 2003 bezig te zijn haar bedrijf uit te willen breiden, maar zegt, ondanks toezeggingen en conceptovereenkomsten, nog steeds geen zicht te hebben op een daadwerkelijke uitbreiding. Reden genoeg om hier meer van te willen weten. De Partij voor de Vrijheid heeft dan ook een aantal vragen:

 

  1. Klopt de informatie in het artikel dat de familie Niks al vanaf 2003 aangegeven heeft uit te willen breiden? Zo nee, vanaf welk jaar dan?
  2. Klopt het de familie in het bezit is van verschillende conceptovereenkomsten en intentieverklaringen waarmee de gemeente aangeeft tegemoet te zullen komen aan de wens van dit bedrijf om uit te breiden? Zo nee, kunt u dit toelichten waarom dit niet zo is.
  3. Klopt het dat één van de oorzaken van de jarenlange strijd van de familie te maken heeft gehad met de vijf wisselingen van een projectleider? Zo ja, hoe kon dit dan gebeuren? Waarom is er intern dan niemand geweest die de familie Niks verder heeft geholpen? Waarom deze aanvraag dan afhankelijk laten maken van de beschikbaarheid van één persoon/functie? Zo nee, waarom klopt deze bewering niet dat het hiermee te maken had?
  4. Heeft de gemeente toegezegd aan de familie Niks om met een stikstofberekening te komen? Wanneer was dit? In het artikel geeft de wethouder aan dat de vertraging komt vanwege de mogelijke plannen van het metaalbedrijf Doldersum. Kan er geen separaat rapport worden opgemaakt t.b.v. de familie Niks? Kunt u aangeven met hoeveel het aantal vervoersbewegingen gaat toenemen wanneer het bedrijf zich heeft uitgebreid?
  5. Kunt u ons informeren over de rol van de provincie in dit hele verhaal? Van de afgelopen 17 jaar tot en met heden? Welke eisen heeft de provincie gesteld aan de gemeente alvorens te kunnen komen met een goedkeuring van de plannen? In welke stadium zitten we nu?
  6. Wat gaat het college doen op korte termijn om te zorgen dat de familie Niks uit kan breiden? Welke stappen zullen er worden ondernomen? Kunt u aangeven wanneer de familie Niks te horen krijgt of de plannen wel of niet gerealiseerd kunnen worden?
  7. Kan de Partij voor de Vrijheid Overijssel iets betekenen voor deze ondernemer? Welke opdracht geeft de wethouder de provinciale politiek mee?
  8. Indien de gemeente Twenterand op dit moment gewoon een fiat geeft voor de uitbreiding, wat zijn dan de consequenties? Is de gemeente Twenterand niet veel te voorzichtig met dit soort aanvragen? In plaats van steeds met het vingertje te wijzen naar de provincie kan de gemeente toch ook autonome maatregelen nemen? Kunt u aangeven welke tools u eventueel in handen heeft om de provincie buitenspel te zetten? En indien u deze heeft, gaat u hier dan gebruik van maken?
  9. Is de gemeente Twenterand niet bang dat de familie Niks uiteindelijk de boel bij elkaar pakt en de gemeente Almelo of Rijssen-Holten gaat opzoeken? Zo nee, waarom niet?
  10. Is de gemeente Twenterand dat hele stikstofgeneuzel niet zat? En schieten we ons economisch niet enorm in de voeten met dat stukje nagemaakte natuur Engbertsdijksvenen dat veel te veel gemeenschapsgeld kost? Terwijl ze net over de grens zich niets aantrekken van onze zogenaamde stikstof discussie omdat men daar met andere normen werkt. De PVV vindt het een oneerlijk speelveld wanneer de familie Niks mogelijk een uitbreiding wordt onthouden vanwege de stikstofmaterie terwijl ze een paar kilometer over de grens hun gang kunnen blijven gaan. Bent u het met ons eens? De PVV vindt dat dit bedrijf moet kunnen uitbreiden en verwacht van de gemeente maximale inspanning om te zorgen dat demontagebedrijf Niks haar uitbreidingsplannen kan verwezenlijken. En indien er in het verleden keiharde toezeggingen zijn gedaan, vindt de PVV dat we deze beloftes zo spoedig mogelijk moeten inlossen. Uw antwoorden zien wij graag tegemoet! Met vriendelijke groeten, PVV Twenterand, Erik Veltmeijer.