Als je meer wil weten over de nadelen van windturbines kan je je aanmelden bij informatie bijeenkomst Clintel on Tour op 9 april 2024 om 20:00 uur in het Vrijhof UT Amphitheater.

Thema: wat is de impact van deze grootschalige energieopwekking met windturbines op de mens, natuur en samenleving en hoe kun je als inwoner het tij keren?

Link: Clintel on Tour – Tegenwind Noord Oost Twente

Eén van de sprekers op deze avond is te te zien, in de podcast 'De Groene Bank, met Bert Weteringe en zijn visie op windmolens' met Niels van der Hoorn.
Daar legt hij uit waarom de energietransitie en met name de energieopwekking met windturbines, niet zo groen is als men ons wil doen geloven. Daarnaast geeft hij aan welke alternatieven hij ziet.

 

Door de toevoeging van art532 crossterreinen in de Algemene Plaatselijke Verordening zou het niet langer toegestaan zijn om in Twenterand te crossen op akkers en bouwlanden.
Onze fractievoorzitter Jeroen Ahrens stelde door middel van een amendement voor om dit uit de Algemene Plaatselijke Verordening te halen.

Een ruime meerderheid van de raad stemde voor dit amendement waardoor het mogelijk blijft om met toestemming van de eigenaar te crossen op akkers en bouwland!