Steun PVV Twenterand

 

De stichting PVV Twenterand is volledig afhankelijk van donaties van derden omdat wij geen enkele subsidie krijgen van de overheid.

Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken om nu en in de toekomst het PVV-geluid te laten horen! Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage hoe klein dan ook

 

U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank-rekeningnummer:

NL30 INGB 0008 5639 98 t.n.v. Stichting Ondersteuning PVV Twenterand

onder vermelding van "donatie PVV Twenterand " en optioneel uw naam en adres.