Twenterand Blijft Van Ons

 

Als je meer wil weten over de nadelen van windturbines kan je je aanmelden bij informatie bijeenkomst Clintel on Tour op 9 april 2024 om 20:00 uur in het Vrijhof UT Amphitheater.

Thema: wat is de impact van deze grootschalige energieopwekking met windturbines op de mens, natuur en samenleving en hoe kun je als inwoner het tij keren?

Link: Clintel on Tour – Tegenwind Noord Oost Twente

Eén van de sprekers op deze avond is te te zien, in de podcast 'De Groene Bank, met Bert Weteringe en zijn visie op windmolens' met Niels van der Hoorn.
Daar legt hij uit waarom de energietransitie en met name de energieopwekking met windturbines, niet zo groen is als men ons wil doen geloven. Daarnaast geeft hij aan welke alternatieven hij ziet.

Het valt ons op dat er een groeiende ontevredenheid heerst in Westerhaar en dat veel inwoners van Westerhaar het gevoel hebben achtergesteld te worden ten opzichte van andere kernen binnen Twenterand. Een veelgehoorde opmerking onder inwoners is het gevoel dat Westerhaar het ondergeschoven kindje is van Twenterand, waarbij vaak wordt verwezen naar de vermeende voorkeursbehandeling van andere kernen, met name Vriezenveen. Dit gevoel van verwaarlozing wordt versterkt door verschillende kwesties die onze aandacht hebben getrokken en ons verontrusten.

Bron De Toren:
Groeiende ontevredenheid onder inwoners van Westerhaar

Onze vragen aan het college zijn,

  1.  Is het college zich bewust van de al geruime tijd heersende onvrede onder de inwoners van Westerhaar richting de gemeente? Zo ja, is het college van plan acties te ondernemen om deze onvrede aan te pakken? Zo ja, welke acties worden overwogen? Zo nee, waarom niet?

Lees verder

Links: De school aan de Hoofdweg houdt op te bestaan. Rechts: Alle leerlingen van De Fontein komen op termijn in dit pand, dat wordt uitgebreid.

Deze vragen stelden we naar aanleiding van het volgende krantenartikel:

Bron Tubantia: 
Artikel 1: 
Dit gaat er (na een bult commotie) gebeuren met de basisscholen in Westerhaar (Premium)
Artikel 2: 
Fel verzet tegen sluiting grootste basisschool Twenterand: ‘Helemaal niet noodzakelijk’

Onze vragen zijn:

1. Kunt u toelichten welke rol de gemeente Twenterand heeft gespeeld in het besluitvormingsproces omtrent de samenvoeging van de basisschoollocaties van De Fontein? 

Lees verder

PVV Twenterand heeft een motie ingediend voor directe actie om de verkeersveiligheid op de Hoofdweg Westerhaar te verbeteren.

Na een zorgvuldige analyse van de situatie constateert de PVV een gebrek aan overleg en communicatie met de inwoners voordat beslissingen werden genomen over wegversmallingen op de Hoofdweg.

Helaas hebben deze wegversmallingen niet het gewenste effect gehad op de verkeerssituatie. Integendeel, ze lijken eerder een hindernis te vormen voor kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Daarom roept PVV Twenterand op tot heroverweging van deze situatie en het onderzoeken van alternatieve maatregelen die de veiligheid van alle weggebruikers waarborgen.

Daarnaast pleit de PVV voor de herintroductie van zebrapaden (Jumbo) op de Hoofdweg, gezien het brede draagvlak in Westerhaar voor deze maatregel.

Te lang wachten is geen optie! Het wachten op beantwoording van schriftelijke vragen aan het college duurt ons te lang en daarom roepen we op tot directe actie om de Hoofdweg veiliger te maken voor iedereen.

De PVV Twenterand wil dat er een veilige omgeving ontstaat waarin iedereen zich vrij kan bewegen zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn of haar veiligheid.

Motie ter verbetering van verkeersveiligheid op de Hoofdweg Westerhaar

 

Door de toevoeging van art532 crossterreinen in de Algemene Plaatselijke Verordening zou het niet langer toegestaan zijn om in Twenterand te crossen op akkers en bouwlanden.
Onze fractievoorzitter Jeroen Ahrens stelde door middel van een amendement voor om dit uit de Algemene Plaatselijke Verordening te halen.

Een ruime meerderheid van de raad stemde voor dit amendement waardoor het mogelijk blijft om met toestemming van de eigenaar te crossen op akkers en bouwland!