Achtergesteld gevoel in Westerhaar ten opzichte van andere kernen

Het valt ons op dat er een groeiende ontevredenheid heerst in Westerhaar en dat veel inwoners van Westerhaar het gevoel hebben achtergesteld te worden ten opzichte van andere kernen binnen Twenterand. Een veelgehoorde opmerking onder inwoners is het gevoel dat Westerhaar het ondergeschoven kindje is van Twenterand, waarbij vaak wordt verwezen naar de vermeende voorkeursbehandeling van andere kernen, met name Vriezenveen. Dit gevoel van verwaarlozing wordt versterkt door verschillende kwesties die onze aandacht hebben getrokken en ons verontrusten.

Bron De Toren:
Groeiende ontevredenheid onder inwoners van Westerhaar

Onze vragen aan het college zijn,

  1.  Is het college zich bewust van de al geruime tijd heersende onvrede onder de inwoners van Westerhaar richting de gemeente? Zo ja, is het college van plan acties te ondernemen om deze onvrede aan te pakken? Zo ja, welke acties worden overwogen? Zo nee, waarom niet?
  2. Om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw plannen worden ontwikkeld die niet volledig aansluiten bij de wensen van de inwoners van Westerhaar, inclusief plannen die volgens hen "het net niet zijn", is het essentieel om de inwoners meer en beter te betrekken bij de besluitvorming. Is het college van plan om hieraan te werken, en zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet
  3. Is het college van plan enkele van de genoemde plannen opnieuw te evalueren en verbeteringen aan te brengen? Zo ja, welke van de genoemde plannen? Zo nee, waarom niet?
  4. Het valt ons op dat er in Westerhaar een gebrek is aan het participeren met de inwoners, wat leidt tot een gevoel van niet gehoord en serieus genomen worden. Participatie lijkt niet effectief of komt vaak te laat. Hoe komt het dat deze participatie in Westerhaar te laat wordt opgepakt of soms zelfs helemaal ontbreekt, terwijl participatie met inwoners belangrijk is voor de gemeente Twenterand? Is het college op de hoogte van deze kwestie en zijn er plannen om dit in de toekomst te verbeteren? Zo ja, welke plannen zit het college aan te denken en wanneer kunnen we deze maatregelen verwachten? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college zich bewust van het gevoel onder de inwoners van Westerhaar dat zij voortdurend moeten strijden voor het behoud van voorzieningen, zoals het zwembad en nu de basisschool, en dat wanneer deze inspanningen niet succesvol zijn, zij vaak verweten worden dat ze niet genoeg hebben gedaan om het te behouden? Zo ja, is het college van plan acties te ondernemen om dit gevoel van voortdurende strijd en de daaropvolgende verwijten te verminderen? Zo ja, welke acties worden overwogen? Zo nee, waarom niet?

 

Schriftelijke vragen Art. 40 fractie PVV inzake Achtergesteld gevoel in Westerhaar ten opzichte van andere kernen