Persbericht gemeenteraadsverkiezingen PVV Twenterand

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en zal de PVV Twenterand voor de tweede keer meedoen aan deze verkiezingen.

Net als in 2018 zal ook deze verkiezing Erik Veltmeijer lijsttrekker zijn voor de PVV in Twenterand. Medio volgende week zal de lijst met kandidaten bekend worden gemaakt.

Erik Veltmeijer: ‘Ik denk dat we als nieuwe politieke partij in de gemeente Twenterand ons aardig geroerd hebben en wat successen hebben geboekt. In het meegestuurde verkiezingsprogramma hebben we deze successen dan ook benoemd. Met één zetel in de gemeenteraad ben je redelijk beperkt in je doen en laten, maar we hebben laten zien dat we regelmatig de agenda en de toon in de gemeenteraad hebben bepaald. Laten we hopen dat we straks met meer zetels in de raad zitten zodat we nog meer dominant kunnen zijn in de gemeentepolitiek van Twenterand. Voor ons is politiek simpel: de meerderheid bepaalt de koers en voor de welwillende minderheid moeten we ook opkomen.

Onze kritiek op de huidige coalitie is dat de GBT-CU combinatie onzichtbaar was op de grote onderwerpen. Denk aan onder andere de Oale Bouw, Kanaal Almelo – De Haandrik, het PUR-huis en de overlast door straattuig binnen onze gemeente. Ook hadden we met name van GBT veel meer tegengas verwacht in de energie-discussie. Als partij die niets moest hebben van windmolens (2018) is men wel heel erg snel van mening veranderd en pleit men nu zelfs voor nog hogere windmolens (erfmolens van 35 meter). Kortom, met één wethouder meer dan het vorige college heeft men weinig voor elkaar gekregen.

Waar ik echter het meeste van ben geschrokken is het gebrek aan kwaliteit bij GBT-fractie. Dan heb je 12 zetels in de gemeenteraad en kun je bergen werk verzetten, maar van die 12 raadsleden hebben we er maar 2 echt aan het werk gezien. Van de andere 10 raadsleden hebben er nog 3 wel eens een enkele maal gesproken, maar de rest was alleen aanwezig om te stemmen. Ik denk dat inwoners er ook meer van hadden verwacht. Veel mensen op de lijst is leuk, nu is het ook veiliger om bij een lokale partij op de lijst te staan dan op een lijst van een partij met echte principes, maar ik denk niet dat inwoners vooraf ingeschat hebben dat de meeste raadsleden van GBT alleen als ‘stemvee’ zouden acteren. Je krijgt wel een financiële vergoeding van € 1047,82 bruto per maand, maar dan in 4 jaar tijd geen enkele bijdrage leveren, is eigenlijk een schande. Hier mag wel wat meer tegenover staan. GBT is Marcus Elzinga en niet Mark Paters, die nu als lijsttrekker GBT mag vertegenwoordigen. Zo simpel is het.

Onze lijst is een stuk korter, maar bestaat wel uit mensen die wat kunnen en wat willen doen. Ik verwacht ook van deze mensen maximale inzet en ik ben ervan overtuigd dat onze kandidaten zullen leveren waarvoor ze door de inwoners zijn gekozen. Als mensen namens de PVV Twenterand zitting nemen in de raad, moeten ze wel zeer regelmatig hun bijdrage leveren met spreekteksten, moties, amendementen e.d. En niet alleen geld incasseren om eenmaal per 4 of 8 weken te stemmen!

Als het kan willen we graag in een coalitie zitten. Met besturen bereik je nog meer dan in de oppositie, dit is geen nieuws. Met alle partijen zien we wel raakvlakken. Alleen met de PvdA-GroenLinks zien we weinig overeenkomsten. Alles waar wij voor staan, staat deze partij niet voor. Bovendien vinden wij deze partij(en) enorm hypocriet: zo zeggen zij voor de minima op te komen in onze gemeente, maar juist de PvdA en GroenLinks landelijk draaien de mensen met minder inkomen de nek om: denk aan o.a. de miljarden kostende energietransitie, de massa-immigratie en de verhoging van de BTW. Energie en boodschappen zijn door hen veel duurder geworden! De massa-immigratie kost 20 miljard per jaar en dit geld kun je beter besteden aan het betaalbaar houden van de kosten van levensonderhoud en lage huren.

Kortom, we hebben er zin in!

Geen woorden, maar daden’.

PVV Twenterand.