PVV Twenterand stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van (bult commotie) op basisscholen in Westerhaar

Links: De school aan de Hoofdweg houdt op te bestaan. Rechts: Alle leerlingen van De Fontein komen op termijn in dit pand, dat wordt uitgebreid.

Deze vragen stelden we naar aanleiding van het volgende krantenartikel:

Bron Tubantia: 
Artikel 1: 
Dit gaat er (na een bult commotie) gebeuren met de basisscholen in Westerhaar (Premium)
Artikel 2: 
Fel verzet tegen sluiting grootste basisschool Twenterand: ‘Helemaal niet noodzakelijk’

Onze vragen zijn:

1. Kunt u toelichten welke rol de gemeente Twenterand heeft gespeeld in het besluitvormingsproces omtrent de samenvoeging van de basisschoollocaties van De Fontein? 

2. Zou het college kunnen uitweiden over de mogelijke bevoegdheden van de gemeente om een bemiddelende rol te spelen tussen de betrokken partijen, met name om eventuele zorgen van ouders en verzorgers te adresseren?

3. Kunt u specifieke stappen beschrijven die de gemeente tot nu toe heeft ondernomen of van plan is te ondernemen om ervoor te zorgen dat het samenvoegingsproces soepel en transparant verloopt voor alle belanghebbenden?

4. Op welke wijze kan het college de ouders en verzorgers geruststellen dat hun belangen en die van hun kinderen nauwlettend worden behartigd gedurende dit transitieproces?

5. Ziet het college mogelijkheden voor een actieve betrokkenheid van de gemeente bij het creëren van een constructieve dialoog tussen de schoolgemeenschap, de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. (Sco-t), en andere relevante belanghebbenden?

6. Zou het college in detail kunnen uitleggen welke specifieke overwegingen en criteria hebben geleid tot de keuze voor de Oranjestraat als locatie voor de samengevoegde basisschool?

7. Kan het college een uitgebreide reactie geven op eventuele zorgen of bezwaren die ouders en verzorgers hebben geuit tijdens dit proces, en hoe deze zorgen worden meegenomen in de verdere besluitvorming?

8. Op welke manieren plant de gemeente de ouders en verzorgers te informeren en te betrekken bij de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de samenvoeging van de basisschoollocaties?

9. Zou u kunnen uitleggen welke mogelijkheden er zijn voor ouders en verzorgers om formeel bezwaar te maken tegen de voorgestelde samenvoeging, en welke stappen zij hiervoor moeten ondernemen?

10. Hoe zal de gemeente ervoor zorgen dat de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs op de samengevoegde locatie worden gewaarborgd, met name met betrekking tot de beschikbaarheid van faciliteiten en de individuele ondersteuning van leerlingen?