Oproep tot verbetering verkeersveiligheid hoofdweg Westerhaar

PVV Twenterand heeft een motie ingediend voor directe actie om de verkeersveiligheid op de Hoofdweg Westerhaar te verbeteren.

Na een zorgvuldige analyse van de situatie constateert de PVV een gebrek aan overleg en communicatie met de inwoners voordat beslissingen werden genomen over wegversmallingen op de Hoofdweg.

Helaas hebben deze wegversmallingen niet het gewenste effect gehad op de verkeerssituatie. Integendeel, ze lijken eerder een hindernis te vormen voor kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. Daarom roept PVV Twenterand op tot heroverweging van deze situatie en het onderzoeken van alternatieve maatregelen die de veiligheid van alle weggebruikers waarborgen.

Daarnaast pleit de PVV voor de herintroductie van zebrapaden (Jumbo) op de Hoofdweg, gezien het brede draagvlak in Westerhaar voor deze maatregel.

Te lang wachten is geen optie! Het wachten op beantwoording van schriftelijke vragen aan het college duurt ons te lang en daarom roepen we op tot directe actie om de Hoofdweg veiliger te maken voor iedereen.

De PVV Twenterand wil dat er een veilige omgeving ontstaat waarin iedereen zich vrij kan bewegen zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn of haar veiligheid.

Motie ter verbetering van verkeersveiligheid op de Hoofdweg Westerhaar