PVV Twenterand wil opheldering over de WOZ-waarde van de huizen in het probleemgebied Kanaal Almelo- De Haandrik

De Partij voor de Vrijheid heeft op 23 september 2020 schriftelijke vragen gesteld over de OZB aanslag voor de huizen in het probleemgebied Kanaal Almelo – De Haandrik. De antwoorden hebben wij 21 oktober jl. ontvangen.

We krijgen nu telefoontjes van gedupeerden die in zwaar beschadigde huizen wonen en die onlangs van het GBTwente bericht hebben gekregen over de gemeentelijke belastingen 2021. Tot hun verbazing zien deze mensen dat hun WOZ-waarde is gestegen, terwijl de woning technisch in zeer slechte staat is. Sommigen huizen zijn dermate ernstig beschadigd en onveilig dat ze gestut zijn. Ook deze huizen zijn tienduizenden euro’s hoger getaxeerd. In de praktijk zijn deze huizen onverkoopbaar vanwege de slechte staat, maar op papier zijn deze huizen veel meer waard geworden. Getaxeerd op waardes die de huizen nooit zullen opbrengen. En dit kan natuurlijk niet. Het is alsof een auto die total loss is verklaard na een aanrijding meer waard is geworden. Te zot voor woorden.

De mensen om wie het gaat hebben het al zo zwaar. Moeten al zo lang wachten totdat ze weer verder kunnen met hun leven. Vervolgens hakt corona er nog eens in en als klap op de vuurpijl komt het GBTwente (Twenterand maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling) er nog eens overheen met een WOZ-beschikking en dus onroerende zaakbelasting, die niet gebaseerd op de werkelijke situatie. Daar waar de gemeente een zorgplicht heeft, invloed kan uitoefenen laat ze verstek gaan. De PVV vindt dat je zo niet met je inwoners om kunt gaan. Je hebt al zo weinig taken in dit dossier en dan voer je één van de weinige taken die je wel hebt, ook nog niet eens zorgvuldig uit.

We hebben dan ook nog de volgende vragen:

  1. Hoe is het mogelijk dat een huis dat gestut is, tienduizenden euro’s meer waard is geworden?
  2. Waarom is er nu niet de moeite genomen om de beschadigde huizen opnieuw te taxeren? Waarbij rekening is gehouden met de waardedaling van deze huizen als gevolg van de opgelopen schades? Het gaat om een paar honderd huizen: waarom is er niet proactief gehandeld in dit dossier? We weten allemaal dat de gedupeerden de ene na de andere klap te verwerken hebben gehad en dat er een enorme boosheid op zou treden, wanneer de huizen veel hoger zouden worden getaxeerd dan ze in werkelijkheid waard zijn? Waarom is het zo lastig voor bestuurders om zich te verplaatsen in anderen?
  3. Waarom is blijkbaar wel simpel om huizen hoger te taxeren, maar niet zo simpel om de WOZ-waarde te verlagen? Het gebied met de beschadigde huizen is bekend: waarom is er dan niet gekozen om de betreffende huizen met bepaalde percentage(s) in waarde te laten dalen?
  4. Mensen hebben geen trek om weer in de pen te moeten klimmen om bewaar te maken en gingen er van uit dat bestuurders en GBTwente hen deze zorg uit handen zou nemen door te anticiperen op de werkelijkheid. Kunt u voorstellen dat de gedupeerden boos zijn? Teleurgesteld zijn? Dat ze het gevoel hebben dat er niemand met hen meedenkt? Dat de woorden van de gemeente ‘Wij denken met onze inwoners mee’ en ‘Wij zullen alles doen om hen te helpen’ geen indruk meer maken, omdat de praktijk iets anders laat zien?
  5. Kan Twenterand, aangezien ze deel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling, nu niets doen om te zorgen dat dit gecorrigeerd wordt? Dat de huizen getaxeerd worden op de werkelijke waarde? Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met GBTwente en dit collectief, voor alle huizen, recht te zetten?
  6. Bent u bereid om de bewoners van het gebied Kanaal Almelo – De Haandrik een brief te sturen waarin u mededeelt dat u hen ontzorgt en deze kwestie oplost? Zodat recht gedaan wordt aan deze situatie, die zeer oneerlijk aanvoelt?