Schriftelijke vragen PVV inzake wonderlijke vernieuwingstechniek riolen

In Dagblad Tubantia stond zaterdag jl. een artikel over de aannemers Flua, Reiner Kanalsanierung en Induron, die met een bepaalde techniek ervoor kunnen zorgen dat het oude riool een nieuw leven kan krijgen zonder dat weken- en dagenlang straten opengebroken hoeven te worden. Ook riolen uit de jaren 70 kunnen met deze techniek weer tientallen jaren mee. Er wordt zelfs gezegd dat bewoners van de aanliggende straten maar één dag van het riool af hoeven. Het wordt zelfs een wonderlijke manier van vernieuwing van riolen genoemd.

 

De Partij voor de Vrijheid heeft dan ook een aantal vragen.

  1. Heeft het college van Twenterand kennis genomen van dit artikel in Dagblad Tubantia?
  2. Was het college voor het verschijnen van dit artikel op de hoogte van deze techniek?
  3. Heeft de gemeente Twenterand recent of in het verleden contact gehad met deze bedrijven over het vernieuwen van de riolen in de gemeente Twenterand? Zo ja, wat waren de opgedane indrukken van het college?
  4. Hebben deze bedrijven reeds werkzaamheden in de gemeente Twenterand verricht? Zo ja, wanneer en waar dan?
  5. Zo nee, waarom niet? Wat waren de overwegingen om niet met deze, of één van deze bedrijven in zee te gaan?
  6. Is het college voornemens om te kijken of er zaken gedaan kan worden met deze bedrijven? Zo ja, wanneer gaat dit plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om te onderzoeken of deze techniek toegepast kan worden bij volgende rioolwerkzaamheden en de gemeenteraad te informeren over de kosten? En deze te vergelijken met de technieken waar thans mee wordt gewerkt? De PVV is benieuwd of hiermee ook kosten kunnen worden bespaard: directe, indirecte en maatschappelijke kosten.
  8. Waarom is deze techniek niet toegepast in Westerhaar (Hoofdweg)? Behoorde deze techniek wel tot de mogelijkheden? Indien deze techniek wel tot de mogelijkheden behoorde en was toegepast, hadden we ons dan niet heel veel ellende en ergernis bij ondernemers bespaard?
  9. Bent u bereid om te kijken of deze techniek toegepast kan worden bij de renovatie/nieuwbouw van De Oale Bouw? Zo nee, waarom niet?
  10. Gaat het college met Almelo in gesprek om te vragen naar hun ervaringen met deze techniek? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Uw antwoorden zien wij graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

PVV Twenterand, Erik Veltmeijer.