Geen echte leiders coalitiepartijen in crisistijd

We zijn nu 3 weken verder na het debat op 1 juli over het drama aan het Kanaal Almelo – de Haandrik. En de storm is nog niet geluwd. EenVandaag besteedde onlangs weer aandacht aan het kanaal en ook RTV Oost en Tubantia schreven er nadien nog artikelen over. Dit geeft aan dat er op 1 juli een verkeerd besluit is genomen. Het leed voor de gedupeerden duurt immers voort, terwijl de opdracht was van de gezamenlijke provinciale politiek om op 1 juli knopen door te hakken en mensen weer zekerheid te bieden. Dit was de enige opdracht.

Lees verder

PVV roept op tot provinciaal onderzoek vuurwerkramp

Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Ook is vandaag het hele rapport van onderzoeker Paul van Buitenen gepubliceerd met nieuwe informatie over de ramp. Het is voor de PVV in Overijssel aanleiding om op te roepen tot een provinciaal onderzoek over de vuurwerkramp.

Lees verder

PVV Overijssel: verwijs RES Twente en de RES West Overijssel naar de prullenbak!

Op woensdag 13 mei worden in de commissie Milieu en Energie de concept RES’sen Twente en West Overijssel besproken. Deze vergadering is natuurlijk een wassen neus. De plannen gaan gewoon door, wat Statenleden en gemeenteraden er ook van vinden. Per saldo gaat er niets veranderen: Overijssel wordt volgezet met windmolens, zelfs in natuurparken, en met zonneparken en biomassacentrales.

Lees verder

PVV Overijssel: Onacceptabel dat onze hulpdiensten onbeschermd werken!

De PVV in Overijssel reageert vandaag fel op de noodoproep die hulpdiensten in de Veiligheidsregio IJsselland hebben gedaan voor beschermende kleding. In vragen aan de Commissaris van de Koning, toezichthouder op de Veiligheidsregio’s in Overijssel, noemt de PVV het onacceptabel dat hulpdiensten nog steeds onbeschermd hun werk moeten doen.

Lees verder

PVV Overijssel wil vaart achter een betere rijbaanscheiding N36

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman naar aanleiding van het zeer verdrietige ongeluk op de N36 van 2 april 2020.

1. Is de gedeputeerde op de hoogte van de vreselijke frontale botsing op de N36, waarbij een 27 jarige Almeloër om het leven is gekomen?

2. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat de N36 nog steeds veel te onveilig is en dat er snel actie moet worden genomen om de veiligheid te verbeteren?

3. Is de gedeputeerde op de hoogte dat Rijkswaterstaat daarom aan het kijken is naar een nieuw type middengeleider voor op de N36 om zulke frontale botsingen te voorkomen?

4. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat de provincie Overijssel haar uiterste best moet doen om te zorgen dat deze optie voor een betere rijbaanscheiding ook zo snel mogelijk wordt gerealiseerd?

5. Zo ja, is de gedeputeerde bereid om samen met het Rijk en Rijkswaterstaat vaart te zetten achter een betere rijbaanscheiding op de N36 en zo snel mogelijk met concrete stappen voor de realisatie daarvan te komen?

6. Zo nee, hoeveel dodelijke ongelukken moeten er dan nog plaatsvinden voordat er een concrete verbetering komt?