Nederland Weer Van Ons

 

PVV: Wij dagen de gedeputeerden van Haaf en Traag uit!

In dagblad Tubantia van vandaag roepen de gedeputeerden van Haaf en Traag de gemeentes op om werk te maken van nieuwe energie. Gemeentes moeten meer hun best doen. Meer windmolens en vele honderden hectares zonneparken moeten er komen. De Twentse Energiestrategie gaat uit van forse maatregelen. In 2030 moet, zo luidt de boodschap, 50% van het elektriciteitsgebruik in de eigen regio worden opgewekt. Dit komt volgens de PVV overeen met ongeveer 10% van het energieverbruik. Dan gaat de provincie uit van het feit dat het altijd waait en de zon altijd schijnt. Grote nonsens wat de PVV betreft.

Lees verder

April 2018

De hypocrisie van de VVD Overijssel

 

Nederland hoort bij de landen in Europa die het meest positief denken over homo’s, aldus onderzoeker Lisette Kuyper van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2016. In Nederland vindt meer dan 9 van de 10 inwoners dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten leiden zoals ze dat zelf willen. En terecht. Het is een kwestie van beschaving.

Lees verder

Statenvragen: status ontwikkeling Technology Base Twente

Op 11 april jongstleden tijdens de PS-vergadering hebben we gedeputeerde van Hijum een aantal mondelinge vragen gesteld over de ontwikkelingen op Technology Base Twente. Omdat niet alle antwoorden zijn gegeven en sommige antwoorden bij ons niet tot tevredenheid hebben geleid, zien wij ons genoodzaakt deze nog een keer te stellen. Maar dan schriftelijk. Deze vragen vullen wij aan met een aantal andere vragen, omdat het vragenuur onvoldoende ruimte biedt om alle vragen in één keer te behandelen.

Lees verder

PVV: We kunnen niet accepteren dat 55-plussers niet meer aan de bak komen!

PVV: We kunnen niet accepteren dat 55-plussers niet meer aan de bak komen!
Volgens een artikel in Tubantia komen mensen van 55 jaar en ouder niet of nauwelijks meer aan de bak. Mensen met vaak een uitstekende opleiding, met veel ervaring en met een goede reputatie. Terwijl de economie aantrekt én er ook nog eens in bijna alle branches enorme tekorten zijn aan personeel, moeten de mensen van 55 jaar en ouder steeds meer langs de kant toekijken. De economie groeit en het aantal inactieve 55- plussers ook. Onacceptabel voor de PVV.

De PVV-fractie in Overijssel komt woensdag met een motie waarin opgeroepen wordt nu eens eindelijk werk te maken van deze vorm van discriminatie. ‘We praten al jaren over dit probleem en er verandert helemaal niets. De PVV wil dat er beleid gevoerd gaat worden met harde afspraken om te zorgen dat dit probleem opgelost wordt. Het is een kwestie van keuzes maken. We hopen op steun van de andere fracties om arbeidsmarktbeleid te gaan voeren waarin deze groep een prominente plaats krijgt toegewezen en er eindelijk resultaten worden geboekt! De tijd van alleen maar praten is echt voorbij.’ 

PVV: Twente kent 5 levensgevaarlijke provinciale wegen!

Naar aanleiding van een onderzoek op basis van de meest recente ongevallencijfers van de politie in de periode 2014-2016 heeft RTL samen met professor mobiliteit Bert van Wee berekend wat de kans is voor 550 provinciale en rijkswegen op een ongeluk. 

Maar liefst 5 provinciale wegen in Twente zijn geclassificeerd als levensgevaarlijk, te weten:
N732 Lonneker-Enschede
N737 Enschede-Deurningen
N746 Mariaparochie-Tubbergen
N748 Vriezenveen-Geesteren
N751 Wierden-Den Ham

Lees verder

Februari 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nog een paar weken en dan is het zo ver. De inwoners van Enschede, Hengelo, Almelo en Twenterand kunnen voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis (tijdens gemeenteraadsverkiezingen) stemmen op de Partij voor de Vrijheid. En het zou fantastisch zijn wanneer wij dan ook echt geschiedenis kunnen schrijven. En met geschiedenis schrijven bedoelen wij natuurlijk heel veel zetels behalen. Maar dat bepaalt de kiezer gelukkig. Democratie zoals democratie bedoeld is. Kijkend naar de stuiptrekkingen van D66 in de Tweede Kamer lijkt de democratie soms heel ver weg. Op 21 maart 2018 zal de kiezer ook hier zijn mening over geven. Het zijn weliswaar lokale verkiezingen, maar de landelijke standpunten van de Haagse partijen zullen ongetwijfeld een rol spelen.

Lees verder

PVV: laat reizigers niet in de kou staan

De PVV-fractie in Overijssel heeft met grote verbazing kennis genomen van een artikel van RTV Oost waarin men stelt dat niemand nog weet of de trein tussen Oldenzaal en Hengelo nog rijdt.
“Op dit moment is het zo’n -4 graden buiten. Mensen buiten in de kou laten staan, om deze vervolgens niet te informeren, is een absolute schande”, aldus Hidde Heutink, PVV statenlid en woordvoerder Verkeer en Vervoer.
De PVV fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Boerman:

1. Is de gedeputeerde bekend met het artikel "Vertraging op het spoor tussen Hengelo en Oldenzaal, niemand weet of de trein nog rijdt"*

2. Beseft de gedeputeerde dat door deze problematiek reizigers in de kou moeten staan?

3. Staat er al een afspraak met Keolis gepland om deze problematiek te bespreken, en zo nee, gaat de gedeputeerde dit alsnog doen?

4. Welke maatregelen gaat de gedeputeerde op dit moment nemen zodat reizigers op z'n minst weten waar ze aan toe zijn?