Provinciale Staten zetten nood voedselbank op politieke agenda

De Provinciale Staten houden op 4 november een extra debat over de situatie waarin de Overijsselse voedselbanken verkeren. Een verzoek van de PVV voor een infosessie waarin dit onderwerp specifiek op de agenda wordt gezet, werd door een ruime meerderheid van de partijen gesteund.

PVV-Statenlid Joeri Pool is blij met de steun voor zijn initiatief. “De nood bij de voedselbanken is door belastingverhoging en de coronacrisis hoger dan ooit. In Overijssel is dat helaas niet anders. We hopen met dit debat dan ook concrete stappen te kunnen zetten om te voorkomen dat in onze provincie straks mensen honger moeten lijden.”

Die wens tot concrete steun vanuit de provincie leeft ook bij andere partijen. SP-Statenlid Simon Zandvliet vult aan: “De provincie roept vaak dat wij er niet over gaan, maar elke euro belastinggeld is er één van de inwoners van Overijssel. Ook van die groeiende groep die een beroep moet doen op de voedselbank. Als we als provincie 100 miljoen euro kunnen uitlenen aan bedrijven, kunnen we ook geld vrijmaken voor de voedselbanken.”

Hoe de steun er concreet uit komt te zien, wordt snel na de extra infosessie bekend. Het debat over de nood bij de voedselbanken vindt één week voor de provinciale begrotingsbehandeling plaats. Daar kunnen de concrete vervolgplannen voor steun in stemming worden gebracht.