Gerrit Jansen

Dankzij het gigantische aantal stemmen voor de PVV voor een omslag in het landelijke politieke beleid, in november 2023, zijn er veel Twentse PVV-ers doorgestroomd naar de Tweede Kamer in Den Haag. Zij houden zich nu bezig met de landelijke politiek. Als opvolger van Jeanet Nijhof, de langst zittende PVV-er in de Provinciale Staten van Overijssel, ben ik op 31 januari 2024 beëdigd tot Statenlid. Daarmee ben ik volksvertegenwoordiger geworden. En daar ben ik trots op en ik zie het als een grote verantwoordelijkheid. Ik wil me graag inzetten voor de belangen van onze kiezers. Zij willen een NNN-beleid, dat wil zeggen Nieuw, Nuchter, Nederlands.

Geboren en getogen in Enschede. Een kleine 40 jaar werkzaam geweest bij een grote zorgverzekeraar in Midden-, Noord- en Oost-Nederland. Eerst als accountmanager voor de zakelijke markt, later als product- en propositiemanager voor collectieve gemeentelijke minima-contracten. Opgeleid als verzekeringsman met Assurantie B, A, diverse branchediploma’s en het diploma Gevolmachtigd Agent. Sinds enkele weken gepassioneerd gepensioneerd.

Mijn ambitie is een positieve bijdrage te leveren aan behoud van de Nederlandse cultuur en tradities, die de laatste jaren - vooral door globalistisch-multiculti-denken en handelen - onder grote druk zijn komen te staan. Een leefbare- en veilige samenleving voor onze kiezers, onze kinderen en onze kleinkinderen, is daarbij het ultieme doel.