PVV Overijssel wil levensgevaarlijke Chinese bussen van de weg!

De PVV in Overijssel stelt naar aanleiding van een opgedoken video, waarin te zien is hoe een buschauffeur met een loszittend stuur de weg wordt opgestuurd, schriftelijke vragen aan gedeputeerde Boerman. Ook wil de partij opheldering over levensgevaarlijke situaties, doordat de Chinese bussen stilvallen op gevaarlijke locaties.

PVV-Statenlid Joeri Pool: "De Chinese bussen zijn levensgevaarlijk. Het is totaal onverantwoord om de weg op te gaan met een loszittend stuur of met de kennis dat je bus uit kan vallen op een spoorwegovergang. Dit is spelen met de levens van onze buschauffeurs en de reiziger!"

De PVV wil daarom dat de bussen van de weg worden gehaald en worden vervangen door de oude dieselbussen of door nieuwe bussen van Nederlandse bussenmakers.


1. Is de gedeputeerde bekend met het filmpje waarin een buschauffeur laat zien hoe hij de bus met een loszittend stuur moet besturen?

2. Is de gedeputeerde bekend met de berichten dat bussen stilvallen op levensgevaarlijke locaties, zoals een spoorwegovergang?

3. Zo ja, waarom heeft de gedeputeerde dit niet benoemd toen de PVV in de Provinciale Statenvergadering van 27 januari 2021 specifiek informeerde naar de veiligheid van de buschauffeurs?
Kan hij die gevallen alsnog benoemen?

4. Zo nee, waarom wordt zulke belangrijke informatie voor de provincie Overijssel verzwegen door Keolis?

5. Is de gedeputeerde op de hoogte dat de FNV heeft laten weten dat het oplossen van deze problemen nog maanden kan duren?

6. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat de veiligheid van de buschauffeurs en de reiziger momenteel niet kan worden gegarandeerd?

7. Is de gedeputeerde daarom bereid de bussen per direct van de weg te halen en te vervangen door de oude veilige dieselbussen of door nieuwe bussen van Nederlandse bussenmakers?

8. Zo nee, wat heeft de gedeputeerde dan te zeggen tegen al die buschauffeurs die nu in zeer onbetrouwbaar materieel hun werk moeten doen en iedere dag kunnen verongelukken?