PVV roept op tot provinciaal onderzoek vuurwerkramp

Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Ook is vandaag het hele rapport van onderzoeker Paul van Buitenen gepubliceerd met nieuwe informatie over de ramp. Het is voor de PVV in Overijssel aanleiding om op te roepen tot een provinciaal onderzoek over de vuurwerkramp.

PVV-Statenlid Joeri Pool: ‘De PVV ziet dat er 20 jaar na deze vreselijke ramp nog steeds veel vragen zijn over de oorzaak en de juistheid van het afhandelen van de vuurwerkramp. In het vandaag verschenen rapport wordt daar een nieuw licht op geschenen. We zouden deze informatie graag meenemen in een nieuw onderzoek.’

De PVV heeft de Commissaris van de Koning om steun gevraagd voor het voorstel en hoopt dat Gedeputeerde Staten met de nieuwe informatie een provinciaal onderzoek instelt.

Joeri Pool: ‘De vuurwerkramp heeft een enorme wond in onze samenleving achtergelaten. Het is voor de PVV dan ook niet te verteren dat er nog steeds zoveel onduidelijkheden en vragen zijn. Daar moet een antwoord op komen.’

1. Is de Commissaris van de Koning op de hoogte dat vandaag, 20 jaar na de vreselijke vuurwerkramp in Enschede, een nieuw rapport is verschenen over deze ramp?

2. Is de Commissaris van de Koning op de hoogte dat in dit rapport veel nieuwe informatie staat en er vraagtekens worden gezet bij de juistheid van de afhandeling van de vuurwerkramp?

3. Is de Commissaris van de Koning het met de PVV eens dat veel van onze inwoners nog steeds met veel vragen zitten over de oorzaak en de juistheid van de afhandeling van de vuurwerkramp?

4. Is de Commissaris van de Koning het met de PVV eens dat de Provincie Overijssel daarom een provinciaal onderzoek moet houden om, met deze nieuwe informatie, deze vragen te beantwoorden?

5. Zo ja, zijn Gedeputeerde Staten bereid een provinciaal onderzoek uit te voeren naar de oorzaak en de afhandeling van de vuurwerkramp en deze nieuwe informatie daarin mee te nemen?