PVV Overijssel: Door Natura 2000 getroffen veehouders moeten kunnen rekenen op compensatie van de Provincie!

Op maandag 18 mei bereikte ons het bericht dat er opnieuw een agrarisch bedrijf in onze provincie ernstig getroffen wordt in hun bedrijfsvoering door de Natura 2000-gebieden. Dit is het zoveelste bedrijf dat moet wijken of inleveren voor de N2000.

Het gaat hier om Melkveebedrijf Santing uit Wanneperveen die een gang naar de Raad van State heeft gemaakt. Het waterbeheerplan voor het landbouwgebied en tussen de nieuwe woonwijk Nieuweveense Landen en natuurgebied de Wieden zorgt voor angst om drassige weilanden en een halve hectare grondverlies.

Statenlid Jeanet Nijhof: “Wij vinden het schandalig dat er hier weer een hardwerkende ondernemer wordt gedupeerd om de uitvoering van een N2000 plan mogelijk te maken. Wij horen onze boeren te beschermen en zeker niet lastig te vallen met dure groene hobby’s.”

PVV Overijsel wil graag opheldering van de gedeputeerde en heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld.

1. Is de gedeputeerde op de hoogte van dit bericht?

2. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat compensatie het minste is dat de provincie zal moeten bieden?

3. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat de maatregelen tot doel hebben om uitvoering N2000 plan mogelijk te maken?

4. En deze maatregel nadelig is voor het melkvee bedrijf? Zo nee, graag nader uitleggen.

5. Is de provincie bereid om de voorzieningen die getroffen zouden moeten worden om nadelige gevolgen voor het melkveebedrijf te voorkomen uit het N2000 budget te betalen?