Afbeelding1 1

PVV: BESCHERM ONZE BOEREN EN BEDRIJVEN IN ENSCHEDE TEGEN STIKSTOFGEKTE

De Enschedese PVV fractie gaat maandag tijdens de raadsvergadering een motie indienen inzake de gevolgen van de door het rijk afgekondigde stikstofplannen.

Fractievoorzitter Hidde Heutink: “We constateren dat het rijk een heksenjacht heeft geopend richting onze boeren en bedrijven. Met het indienen van een motie beogen we een krachtig signaal te geven dat Enschede haar (boeren)bedrijven koestert.”

De motie roept enerzijds op om de impact van de stikstofmaatregelen te onderzoeken, en anderzijds om de dialoog met de provincie op te starten en daarin nadrukkelijk mee te nemen dat Enschede haar (boeren)bedrijven koestert en dat de provincie alles in het werk dient te stellen om deze (boeren)bedrijven te beschermen.

Heutink vervolgt: “op veel plekken moet straks voor 95% stikstofreductie plaats vinden. Dat is compleet losgeslagen van de werkelijkheid en betekent dat de Twentse landbouw door de overheid failliet wordt verklaard.”

De motie wordt mede ingediend door CDA, VVD, EA, BBE, FvD en SP en kan daarmee sowieso rekenen op een meerderheid van 23 zetels.

ENSCHEDESE PVV STELT VRAGEN IN ACTUALITEITENRAAD OVER VOORRANG STATUSHOUDERS EN ENERGIETOESLAG AAN DAKLOZEN

De Enschedese PVV fractie gaat vanavond tijdens de actualiteitenraad in op het advies van Hugo de Jonge om statushouders voorrang te geven op sociale huurwoningen. Dat terwijl de Enschedese inwoner jarenlang moet wachten op een huis.

Fractievoorzitter Hidde Heutink: “we willen vanavond van het college weten of de uitspraken van Hugo de Jonge met een korreltje zout mogen nemen, en daarmee ook de garantie dat we statushouders geen voorrang gaan geven op sociale huurwoningen. Het geven van voorrang aan statushouders is pure discriminatie t.o.v. mensen die al jarenlang in Enschede wachten op een fatsoenlijke woning.”

Tevens gaat de PVV-fractie vragen stellen over de energietoeslag van 800 euro. Onlangs werd bekend dat in de gemeente Alkmaar ook daklozen deze vergoeding hebben ontvangen, maar deze mensen betalen niet voor gas en elektriciteit. We willen van de wethouder de garantie dat dit in Enschede niet gaat gebeuren.

Raadslid Alberto Blömer: “Daklozen staan in Alkmaar te popelen om van de energietoeslag drank en drugs te kopen. Daar is dit geld natuurlijk niet voor bedoeld. We moeten voorkomen dat we onbedoeld als bank gaan fungeren om drank en drugs voor daklozen te bekostigen.”

PVV WIL DUIDELIJKHEID OVER UITKERING ENERGIETOESLAG

De Enschedese PVV is onthutst over de berichtgeving op RTV Oost, waarin wethouder Kampman schetst dat er niet voldoende geld is om de volledige energietoeslag over te maken, en dat er naar alle waarschijnlijkheid nog zelf geld bij moet.

Lijsttrekker en toekomstig fractievoorzitter Hidde Heutink stelt: “het is natuurlijk absurd dat de gemeente zelf geld moet bijleggen voor een belofte die vanuit het rijk gedaan wordt. Daarnaast is het heel erg gek dat de wethouder de pers eerder informeert dan de gemeenteraad. We willen nu volledig openheid en stand van zaken. Wie krijgt er nog geld, wanneer, hoeveel, en wie gaat dat betalen?”.

Wat de PVV betreft schiet de gemeente de bedragen z.s.m. voor. We verwachten dat de wethouder, desnoods samen met de VNG, met de vuist op tafel gaat slaan en de nodige miljoenen eist van het Rijk.

Lees verder

ENSCHEDESE PVV DAAGT D66 UIT VOOR ÉÉN OP ÉÉN VERKIEZINGSDEBAT

De landelijke fractie van D66 heeft samenwerking met de PVV uitgesloten.
Op lokaal niveau blijft het bij D66 angstvallig stil. De PVV vindt dat ook de lokale D66 zich moet uitspreken over deze antidemocratische actie van de partij. Dat is dan ook de reden dat de Enschedese PVV de lokale D66 fractie uitdaagt voor een 1-op-1 debat.

Lijsttrekker Hidde Heutink: “De tijd van zwijgen is voorbij. Het wordt tijd dat lijsttrekker Tillema zich uitspreekt over deze krankzinnige, antidemocratische uitspraken van zijn eigen partij.”

De PVV wil van de gelegenheid gebruik maken om in datzelfde debat te spreken over de energietransitie, de opvang van asielzoekers, de Enschedese veiligheid en de lokale lasten.

De locatie en tijd worden nader bepaald: de PVV hoopt dat een lokale omroep en / of één van de podia in Enschede dit debat wil faciliteren.

Heutink vervolgt: “Ik hoop van harte dat de lijsttrekker van D66 deze uitdaging aangaat, en dat hij niet te bang is om met de PVV in debat te gaan.”

PVV ENSCHEDE WIL EERSTE UUR GRATIS PARKEREN

PVV ENSCHEDE WIL EERSTE UUR GRATIS PARKEREN

De Enschedese PVV pleit in aanloop naar de verkiezingen voor het eerste uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. De kosten hiervoor zijn ongeveer 3,6 miljoen euro. Dekking wordt gevonden in het beter organiseren van de subsidie uitgaven (105 miljoen).

Lijsttrekker Hidde Heutink: “even een boodschap doen in Enschede wordt door de gemeente keihard afgestraft met torenhoge parkeertarieven. Indien we het eerste uur gratis maken wordt niet alleen de binnenstad aantrekkelijker, het is ook nog eens goed voor ondernemers en de portemonnee van de inwoner.”

De Enschedese PVV constateert dat het college 105 miljoen euro per jaar aan subsidies uitgeeft. Heutink: “de bibliotheek en musea hebben het geld hard nodig, maar een groot deel van de subsidies gaan naar onzinnige kunst en cultuurzaken waar de gewone inwoner helemaal niets aan heeft. Door slimmere keuzes te maken en subsidies beter te organiseren kunnen wij de binnenstad aantrekkelijker maken, en de inwoner een lastenverlichting meegeven.”

Lees verder