Afbeelding1 1

PVV WIL DUIDELIJKHEID OVER UITKERING ENERGIETOESLAG

De Enschedese PVV is onthutst over de berichtgeving op RTV Oost, waarin wethouder Kampman schetst dat er niet voldoende geld is om de volledige energietoeslag over te maken, en dat er naar alle waarschijnlijkheid nog zelf geld bij moet.

Lijsttrekker en toekomstig fractievoorzitter Hidde Heutink stelt: “het is natuurlijk absurd dat de gemeente zelf geld moet bijleggen voor een belofte die vanuit het rijk gedaan wordt. Daarnaast is het heel erg gek dat de wethouder de pers eerder informeert dan de gemeenteraad. We willen nu volledig openheid en stand van zaken. Wie krijgt er nog geld, wanneer, hoeveel, en wie gaat dat betalen?”.

Wat de PVV betreft schiet de gemeente de bedragen z.s.m. voor. We verwachten dat de wethouder, desnoods samen met de VNG, met de vuist op tafel gaat slaan en de nodige miljoenen eist van het Rijk.

Lees verder

ENSCHEDESE PVV DAAGT D66 UIT VOOR ÉÉN OP ÉÉN VERKIEZINGSDEBAT

De landelijke fractie van D66 heeft samenwerking met de PVV uitgesloten.
Op lokaal niveau blijft het bij D66 angstvallig stil. De PVV vindt dat ook de lokale D66 zich moet uitspreken over deze antidemocratische actie van de partij. Dat is dan ook de reden dat de Enschedese PVV de lokale D66 fractie uitdaagt voor een 1-op-1 debat.

Lijsttrekker Hidde Heutink: “De tijd van zwijgen is voorbij. Het wordt tijd dat lijsttrekker Tillema zich uitspreekt over deze krankzinnige, antidemocratische uitspraken van zijn eigen partij.”

De PVV wil van de gelegenheid gebruik maken om in datzelfde debat te spreken over de energietransitie, de opvang van asielzoekers, de Enschedese veiligheid en de lokale lasten.

De locatie en tijd worden nader bepaald: de PVV hoopt dat een lokale omroep en / of één van de podia in Enschede dit debat wil faciliteren.

Heutink vervolgt: “Ik hoop van harte dat de lijsttrekker van D66 deze uitdaging aangaat, en dat hij niet te bang is om met de PVV in debat te gaan.”

PVV ENSCHEDE WIL EERSTE UUR GRATIS PARKEREN

PVV ENSCHEDE WIL EERSTE UUR GRATIS PARKEREN

De Enschedese PVV pleit in aanloop naar de verkiezingen voor het eerste uur gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages. De kosten hiervoor zijn ongeveer 3,6 miljoen euro. Dekking wordt gevonden in het beter organiseren van de subsidie uitgaven (105 miljoen).

Lijsttrekker Hidde Heutink: “even een boodschap doen in Enschede wordt door de gemeente keihard afgestraft met torenhoge parkeertarieven. Indien we het eerste uur gratis maken wordt niet alleen de binnenstad aantrekkelijker, het is ook nog eens goed voor ondernemers en de portemonnee van de inwoner.”

De Enschedese PVV constateert dat het college 105 miljoen euro per jaar aan subsidies uitgeeft. Heutink: “de bibliotheek en musea hebben het geld hard nodig, maar een groot deel van de subsidies gaan naar onzinnige kunst en cultuurzaken waar de gewone inwoner helemaal niets aan heeft. Door slimmere keuzes te maken en subsidies beter te organiseren kunnen wij de binnenstad aantrekkelijker maken, en de inwoner een lastenverlichting meegeven.”

Lees verder

PVV ENSCHEDE WIL SPOEDDEBAT INZAKE COALITIEBREUK

De Enschedese fractie van de PVV vindt het schandalig wat er na de stemming over de moskee heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis. D66, PvdA en CU die de coalitie opblazen, in de vorm van een verkiezingsstunt, zonder dat daar ook maar enige consequenties aan zitten.

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink: “we constateren dat het college, in vergadering, heeft besloten nog het vertrouwen van de raad te genieten, zonder dat daar ook maar één zin in een debat over gesproken is.”

De PVV wil dus een spoeddebat organiseren zodat de gehele raad zich in een fatsoenlijk debat kan uitspreken over wat er gebeurd is, en vervolgens kan beslissen of het college in de huidige vorm kan doorgaan, of dat zij direct demissionair verder moet. Immers geniet het college op dit moment géén meerderheid meer in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink heeft de partijen in de oppositie gevraagd om steun, het eerst mogelijke moment lijkt maandag a.s.

PVV ENSCHEDE OPENT MELDPUNT NOODOPVANG

De Enschedese fractie van de PVV heeft besloten om een meldpunt in te richten voor incidenten die zich voordoen in de omgeving waar de noodopvang voor asielzoekers is gevestigd.

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink: “we ontvangen signalen dat er toch, binnen 2 weken, wat incidenten hebben voorgedaan. En dat terwijl nog niet eens iedereen er is. De PVV maakt zich van begin af aan al zorgen om de veiligheid, en we zijn bang dat die zorgen terecht zijn.”

Ondanks dat de gemeente zegt dat er meldingen gedaan kunnen worden bij henzelf, vertrouwen wij er onvoldoende op dat alle meldingen daadwerkelijk in de openbaarheid zullen verschijnen.

Elferink vervolgt: “wij willen met dit meldpunt beogen om de omwonenden, maar ook andere inwoners van de stad, de mogelijkheid te geven melding te doen van incidenten zodat wij daar als PVV in de gemeenteraad direct iets mee kunnen.”

Vanzelfsprekend zullen de meldingen anoniem worden behandeld en houdt de Enschedese PVV-fractie zich aan de AVG-normen.

Het meldpunt is te bereiken via: www.pvvenschede.nl