PVV WIL DUIDELIJKHEID OVER UITKERING ENERGIETOESLAG

De Enschedese PVV is onthutst over de berichtgeving op RTV Oost, waarin wethouder Kampman schetst dat er niet voldoende geld is om de volledige energietoeslag over te maken, en dat er naar alle waarschijnlijkheid nog zelf geld bij moet.

Lijsttrekker en toekomstig fractievoorzitter Hidde Heutink stelt: “het is natuurlijk absurd dat de gemeente zelf geld moet bijleggen voor een belofte die vanuit het rijk gedaan wordt. Daarnaast is het heel erg gek dat de wethouder de pers eerder informeert dan de gemeenteraad. We willen nu volledig openheid en stand van zaken. Wie krijgt er nog geld, wanneer, hoeveel, en wie gaat dat betalen?”.

Wat de PVV betreft schiet de gemeente de bedragen z.s.m. voor. We verwachten dat de wethouder, desnoods samen met de VNG, met de vuist op tafel gaat slaan en de nodige miljoenen eist van het Rijk.

De PVV heeft dan ook de volgende schriftelijke vragen ingediend:

  1. Bent u op de hoogte van het artikel verschenen op RTV Oost: “Enschede kan compensatieregeling voor energiekosten niet betalen”[1]
  2. Wanneer was u van plan om de gemeenteraad hierover te informeren?
  3. Waarom informeert u de pers eerder dan de gemeenteraad, en vindt u dat een gebruikelijke gang van zaken?
  4. Hoeveel mensen hebben nu de compensatie ontvangen en welk bedrag hebben deze mensen gekregen?
  5. Hoeveel geld komt u tekort om het hele bedrag over te maken aan alle rechthebbenden?
  6. Heeft u het kabinet al met klem verzocht om al het geld wat benodigd is over te maken aan de gemeente?
  7. Bent u van mening dat het Rijk volledig moet opdraaien voor de kosten n.a.v. beloftes die zij zelf hebben gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om z.s.m. een brief naar de gemeenteraad te sturen met daarin: het aantal mensen dat een toeslag kan verwachten, welke groep dat dan is, hoeveel geld zij kunnen verwachten en per wanneer? Graag een gedetailleerd antwoord.
  9. Kunt u deze vragen begin volgende week beantwoorden?

 

[1] https://www.rtvoost.nl/nieuws/2080454/enschede-kan-compensatieregeling-voor-energiekosten-niet-betalen