Steun PVV Enschede

 

De stichting PVV Enschede is volledig afhankelijk van donaties van derden, omdat wij geen enkele subsidie krijgen van de overheid.

Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken om nu en in de toekomst het PVV-geluid te laten horen! Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage hoe klein dan ook.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op Rabobank-rekeningnummer:

NL46 RABO 0333 1785 13 t.n.v. Stichting Ondersteuning PVV Enschede

onder vermelding van "donatie PVV Enschede " en optioneel uw naam en adres.