Afbeelding1 1

PVV ENSCHEDE WIL SPOEDDEBAT INZAKE COALITIEBREUK

De Enschedese fractie van de PVV vindt het schandalig wat er na de stemming over de moskee heeft plaatsgevonden in het gemeentehuis. D66, PvdA en CU die de coalitie opblazen, in de vorm van een verkiezingsstunt, zonder dat daar ook maar enige consequenties aan zitten.

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink: “we constateren dat het college, in vergadering, heeft besloten nog het vertrouwen van de raad te genieten, zonder dat daar ook maar één zin in een debat over gesproken is.”

De PVV wil dus een spoeddebat organiseren zodat de gehele raad zich in een fatsoenlijk debat kan uitspreken over wat er gebeurd is, en vervolgens kan beslissen of het college in de huidige vorm kan doorgaan, of dat zij direct demissionair verder moet. Immers geniet het college op dit moment géén meerderheid meer in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink heeft de partijen in de oppositie gevraagd om steun, het eerst mogelijke moment lijkt maandag a.s.

PVV ENSCHEDE OPENT MELDPUNT NOODOPVANG

De Enschedese fractie van de PVV heeft besloten om een meldpunt in te richten voor incidenten die zich voordoen in de omgeving waar de noodopvang voor asielzoekers is gevestigd.

Fractievoorzitter Jan Willem Elferink: “we ontvangen signalen dat er toch, binnen 2 weken, wat incidenten hebben voorgedaan. En dat terwijl nog niet eens iedereen er is. De PVV maakt zich van begin af aan al zorgen om de veiligheid, en we zijn bang dat die zorgen terecht zijn.”

Ondanks dat de gemeente zegt dat er meldingen gedaan kunnen worden bij henzelf, vertrouwen wij er onvoldoende op dat alle meldingen daadwerkelijk in de openbaarheid zullen verschijnen.

Elferink vervolgt: “wij willen met dit meldpunt beogen om de omwonenden, maar ook andere inwoners van de stad, de mogelijkheid te geven melding te doen van incidenten zodat wij daar als PVV in de gemeenteraad direct iets mee kunnen.”

Vanzelfsprekend zullen de meldingen anoniem worden behandeld en houdt de Enschedese PVV-fractie zich aan de AVG-normen.

Het meldpunt is te bereiken via: www.pvvenschede.nl

PVV ENSCHEDE GAAT VERKIEZINGEN IN MET FANTASTISCHE KANDIDATEN

De PVV in Enschede kiest voor continuïteit en vernieuwing bij de presentatie van haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Onlangs werd al bekend dat Hidde Heutink (28) de lokale lijst zal gaan aanvoeren. Direct achter hem staan twee bekende gezichten: raadslid Alberto Blömer (2) en fractievertegenwoordiger Hanny Verbeek (3).

Op plaats vier en vijf staan respectievelijk journalist Harold Busschers en armoededeskundige Ronald van Dorland. Op plaats zes is Glanerbrug vertegenwoordigd bij hoofde van Jordy Gringhuis. Melkveehouder Herman Luunk (7) fungeert als lijstduwer voor de PVV in Enschede.

Huidig fractievoorzitter Jan Willem Elferink komt vanwege een aanstaande verhuizing buiten Enschede niet in aanmerking voor een plek op de kandidatenlijst.

Lijsttrekker Hidde Heutink reageert enthousiast: “met deze fantastische groep kandidaten gaan wij vol energie de verkiezingen in. We hebben een goede lijst met een mix aan continuïteit en vernieuwing weten samen te stellen uit alle lagen van de Enschedese samenleving. Ik ben ongelofelijk trots om deze kandidaten aan u voor te stellen.”

HIDDE HEUTINK LIJSTTREKKER VOOR DE PVV IN ENSCHEDE

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zal Hidde Heutink (28) de Enschedese PVV-lijst gaan aanvoeren. Heutink heeft inmiddels ruim ervaring in de politiek als Statenlid, Raadslid en werkt momenteel voor de Tweede Kamerfractie van de PVV in Den Haag.

Lijsttrekker Hidde Heutink: “Ik ben trots dat ik samen met een fantastische groep met kandidaten het onvervalste PVV-geluid mag laten horen in onze mooie stad. Het is ook hard nodig; want Enschede capituleert steeds verder onder de expansiedrift van de Islam met de komst van het AZC op de luchthaven en de bouw van de megamoskee.”

PVV Enschede zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een lijst die bestaat uit continuïteit en vernieuwing. De kandidatenlijst wordt op een later moment bekend gemaakt.