PVV woest over dictatoriale dwang bij asielopvang!

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan het college van gedeputeerde staten over de dagenlange protesten in Albergen naar aanleiding van de voorgenomen komst van een nieuw AZC in het dorp.

1.    Is het college van gedeputeerde staten ervan op de hoogte dat de regering zonder overleg met de gemeente Tubbergen een locatie voor een AZC heeft aangewezen in die gemeente, terwijl die gemeente geen AZC wil?

2.    Kan het college van gedeputeerde staten vertellen of de provincie Overijssel hier van tevoren van op de hoogte was en welke rol de commissaris van de Koning in de komst van dit AZC heeft?

3.    Is het college van gedeputeerde staten het met de PVV eens dat deze dictatoriale dwang om de asielopvang te realiseren een totale minachting toont voor onze Overijsselse democratie?
Zo nee, waarom niet?

4.    Is het college van gedeputeerde staten het met de PVV eens dat het te schandalig voor woorden is dat Albergen met 300 asielzoekers wordt overspoeld, terwijl het dorp maar 3.595 inwoners telt? Zo nee, waarom niet?

5.    Is het college van gedeputeerde staten bereid haar steun uit te spreken voor de dappere inwoners van Albergen die vreedzaam protesteren tegen de asielinvasie van hun dorp en het antidemocratische optreden van de regering te veroordelen?
Zo nee, waarom niet?