PVV tegen gedwongen opvang asielzoekers

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan het college van gedeputeerde staten over het nieuws dat het Rijk de provincie vraagt gemeenten die geen asielzoekers willen opvangen daartoe te gaan dwingen.

1. Is het college van gedeputeerde staten ervan op de hoogte dat het Rijk de provincie vraagt gemeenten die geen asielzoekers opvangen het mes op de keel te zetten en ze daartoe te gaan dwingen?

2. Is het college van gedeputeerde staten ervan op de hoogte dat het Rijk wil dat de provincie hotelkamers voor asielzoekers gaat regelen, op kosten van de gemeente?

3. Is het college van gedeputeerde staten het met de PVV eens dat dit volstrekt belachelijk is en dat Nederland steeds meer op Noord-Korea lijkt? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college van gedeputeerde staten bereid om dit verzoek direct in de prullenbak te gooien?
Zo nee, waarom niet?

5. Is het college van gedeputeerde staten bereid om het Rijk op de hoogte te stellen van de talloze problemen die asielzoekers nu al in Overijssel veroorzaken?
Zo nee, waarom niet?

6. Is het college van gedeputeerde staten bereid om tegen het Rijk te zeggen dat ze moeten stoppen met het volproppen van Overijssel met asielzoekers en dat ze de grenzen van Nederland moeten sluiten voor deze asielinvasie? Zo nee, waarom niet?