Schriftelijke vragen massaontslag Apollo Vredestein

Medio deze week kwamen de eerste berichten via de media tot ons dat er wat stond te gebeuren bij één van de grootste werkgevers van Twente en vandaag kwam het vreselijke bericht dat er 750 banen zullen verdwijnen bij Apollo Vredestein. We zijn nog net bekomen van het verlies aan banen bij Siemens in Hengelo (VDL heeft eind 2018 de vestiging overgenomen en destijds voor 360 van de 600 banen werk gegarandeerd) en de volgende grote speler in Twente kondigt een desastreuze beslissing aan.

 

En verder staat ons nog in herinnering het debacle met LithiumWerks wat nog niet zo lang geleden landelijk negatief nieuws was en onlangs hebben wij de werkgelegenheid bij VDL een tik toegebracht door Chinese bussen te bestellen in plaats van te kiezen voor het behoud en groei van de werkgelegenheid in Nederland. Een mes in de rug van VDL dat zoals geschreven heeft gezorgd voor het behoud van honderden Siemens banen in Hengelo. Hoe ondankbaar kun je zijn als openbaar bestuur?

Dit alles speelt zich af in een paar jaar tijd en bezorgt Twente een negatief imago. Het is slecht voor het vestigingsklimaat.

De PVV heeft vorige week nog tijdens het debat over het MKB-beleid gezegd dat de provincie Overijssel geen smoel heeft. Geen duidelijk profiel. Zoals Noord-Brabant dat bijvoorbeeld wel heeft. En dat Overijssel qua werkloosheidscijfers 6 andere provincies het beter ziet doen. Uitgaande van het laatste kwartaal van 2019. En dat wij niet in staat zijn om grote bedrijven naar ons toe te halen. We zijn gemiddeld, terwijl het doel moet zijn om minimaal in de top 3 van de meest succesvolle provincies te staan. Het vertrek van 750 arbeidsplaatsen zal ons nog verder terugwerpen. Wij maken ons hier grote zorgen over.

We missen gogme in Overijssel en in relatie tot het slechte nieuws bij Apollo Vredestein hebben wij in deze fase al een aantal brandende vragen. Gezien de ernst van de situatie hopen wij op een zeer spoedige beantwoording.

1. Het lijkt erop alsof het nieuws bij Apollo Vredestein als een verrassing komt. Ook voor de bestuurders in Enschede en Overijssel. Kwam het nieuws ook voor onze gedeputeerde van Hijum, die zegt zich zeer sterk te maken voor het MKB en voor de werkgelegenheid, als een verrassing? Zo ja, hoe kan dit gebeuren? Zo nee, wat voor gesprekken heeft het college in de achterliggende periode gehad met Apollo Vredestein om te zorgen dat de banen behouden zouden blijven?
2. Zijn er gesprekken geweest tussen het college van B&W in Enschede en Apollo Vredestein om te zorgen dat de banen in Enschede blijven? Zo nee, waarom niet?
3. Het lijkt erop alsof de vestiging in Enschede de dupe is geworden van de in 2017 geopende fabriek in Hongarije. Gesubsidieerd met ook Nederlands belastinggeld. Hoe wrang vindt u dit? Hoe kan het dat in de Europese Unie een Nederlandse vestiging kapot worden gemaakt door belastinggeld van ook de Nederlanders? Gaat onze gedeputeerde van Hijum zich in zijn nieuwe functie als Speciaal Adviseur en Rapporteur voor de Europese Commissie hard maken voor Vredestein? Op Europees niveau? En ook zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren met een Nederlands bedrijf? Zo nee, waarom niet? En hoe kan het dat lagere lonen in diverse EU landen ervoor zorgen dat de banen in de landen die veel meer afdragen aan de EU, op de tocht komen te staan? Wat gaat onze gedeputeerde hieraan doen?
4. Welke stappen gaat het college nu nemen om te zorgen voor behoud van alle banen in Enschede? Of voor het behoud van zoveel mogelijk banen?
5. Wat gaat het college doen om te zorgen dat het sociaal plan van 2016 binnen Apollo Vredestein gehandhaafd blijft indien er niets meer te redden valt?
6. Wat kunnen wij voor de mensen betekenen die straks definitief ontslagen worden? De PVV zou graag willen dat deze mensen door de provincie ondersteund worden in de overgang naar ander werk. Bent u dit met ons eens en wat kunnen wij dan van u verwachten?
7. Is het college bereid, indien mogelijk, om te onderzoeken of de banen behouden kunnen blijven in Enschede door opties als een overname te bespreken met de verantwoordelijken in Enschede en bij het moederbedrijf?
8. Wat had het college van Gedeputeerde Staten anders kunnen doen? Beter kunnen doen?
9. Bent u het met ons eens dat de perikelen rond Siemens, LithiumWerks, de Chinese bussen en nu weer rond Apollo Vredestein slecht zijn voor ons imago en slecht zijn voor het vestigingsklimaat in Twente? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Vrijheid verwacht van ons college en in het bijzonder van onze gedeputeerde van Hijum een zeer actieve houding. Wij willen dat hij zich tot het uiterste inspant voor de belangen van ONZE inwoners!

Wij zien uw antwoorden gaarne tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

PVV Overijssel,
Erik Veltmeijer.