PVV Overijssel wil opheldering over het faillissement van start-up SuperBuddy

Schriftelijke vragen van fractievoorzitter Erik Veltmeijer aan het college/de Commissaris van de Koning over het faillissement van start-up SuperBuddy.

 

Op 3 december 2019 is het faillissement uitgesproken van de start-up SuperBuddy. Een handelsnaam van de People & Food Group B.V. te Zwolle. In 2017 lezen we in het Algemeen Dagblad dat SuperBuddy het initiatief is van o.a. de heer Tim van den Heuvel. Het betreft zijn vijfde start-up; met de vier eerdere start-ups is het niet goed afgelopen. Vijf bedrijven in zeven jaar.
Met SuperBuddy is het ook niet goed afgelopen, zie het faillissement van 3 december jl. De start-up heeft in 2017 1 miljoen euro ontvangen, waaronder ook een kapitaalinjectie van PPM Oost (De Telegraaf 13 december 2017), nu Oost NL geheten. Ons hebben berichten bereikt dat het bedrijf ten onder is gegaan aan een aantal zaken die bepaalde partijen te verwijten zijn. Onder andere ook Oost NL. Onze vragen zijn dan ook bedoeld om hier opheldering over te krijgen.
1. Hoeveel geld heeft Oost NL in de start-up SuperBuddy gestoken?
2. Klopt het dat er geen gedegen businessplan aanwezig was, dat voldeed aan de door Oost NL gestelde eisen, toen Oost NL besloot tot het overmaken van gelden? Zo ja, waarom is er dan geld ter beschikking gesteld? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?
3. Bent u bereid, ten aanzien van vraag 2, om hier PS open en volledig over te informeren? Desnoods onder geheimhouding? Om zo een Wob-verzoek te voorkomen?
4. Onder welke voorwaarden heeft Oost NL geld gestoken in dit bedrijf?
5. Is een deel van het geld teruggekomen? Wellicht was dit één van de voorwaarden. Of kunnen we de kapitaalinjectie van Oost NL als verloren beschouwen?
6. Hoe is deze start-up gemonitord? Op welke wijze heeft Oost NL getracht om inzage te krijgen en te behouden in de ontwikkeling van deze start-up?
7. Is er een moment of zijn er momenten geweest dat Oost NL besefte dat het de verkeerde kant opging met dit bedrijf? Zo ja, wat heeft Oost NL toen voor actie ondernomen? Zo nee, kwam het faillissement dan als een totale verrassing?
8. De PVV kreeg te horen dat de oprichters op een veel te grote voet leefden en dit één van de oorzaken is geweest die geleid hebben tot het faillissement. Klopt deze informatie? Zo ja, wat heeft Oost NL hieraan gedaan in de korte levensfase van dit bedrijf? Zo nee, kunt u nader toelichten waarom hier geen sprake van is geweest?
9. De PVV kreeg te horen dat er een ondeugdelijke administratie is gevoerd en dat dit één van de oorzaken is geweest van het faillissement. Kunt u dit bevestigen? Zo ja, is er sprake geweest van wanbeleid, zodanig dat de ondernemers privé aansprakelijk worden gesteld? Waardoor een deel van ons gemeenschapsgeld terugkomt? Zo nee, dan is er dus sprake geweest van een deugdelijke bedrijfsvoering. Kunt u dit bevestigen?
10. Klopt het dat de activiteiten van dit bedrijf voornamelijk in Rotterdam plaatsvonden en dat er alleen kantoor gehouden werd in Zwolle? Zo ja, wat voor waarde heeft het investeren in dit soort start-ups dan voor Overijssel? Moet het niet één van de voorwaarden zijn om te investeren in start-ups? Dat de banen in Overijssel tot stand moeten komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, was deze voorwaarde gesteld?

11. Gaat dit faillissement leiden tot ander beleid van Oost NL? Zo ja, wat gaat er dan veranderen? Zo nee, waarom niet? Welke lessen kunnen er uit dit faillissement getrokken worden?