PVV Overijssel opent de aanval op diversiteitsbeleid Keolis!

Schriftelijke vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan gedeputeerde Boerman over het absurde diversiteitsbeleid bij Keolis.

 

  1. Is de gedeputeerde op de hoogte dat Keolis een beleid voert dat meer mensen wil aantrekken die vallen onder de categorie ‘Diversiteit’?
  2. Is de gedeputeerde op de hoogte dat dit in de praktijk inhoudt dat autochtone Nederlanders minder kans maken om bij Keolis aan een baan te komen?
  3. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat deze ‘positieve discriminatie’ gewoon discriminatie is en daarmee in strijd met artikel 1 van de grondwet?
  4. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat, vooral gezien de agressie tegen BOA’s in het openbaar vervoer, het bijzonder onwenselijk is om personeel op basis van hun geslacht of culturele achtergrond aan te nemen?
  5. Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat, nu er niet gekeken wordt naar wie de beste kandidaat is voor de baan, de kwaliteit van onze Overijsselse BOA’s verslechterd?
  6. Is de gedeputeerde zich ervan bewust dat daarmee de veiligheid van onze inwoners in het openbaar vervoer op het spel wordt gezet?
  7. Is de gedeputeerde bereid om als concessieverlener direct een einde te eisen aan deze vorm van discriminatie door dit diversiteitsbeleid?