Schriftelijke vragen PVV: inzake Overijssels Maatschappelijk Noodfonds

Vragen van PVV-Statenlid Joeri Pool aan de Commissaris van de Koning over de oprichting van het Overijssels Maatschappelijk Noodfonds. De PVV deelt de visie van de Commissaris van de Koning over het belang van het Overijsselse naoberschap ten tijde van de Coronacrisis en om daar verdere invulling aan te geven heeft de PVV de volgende vragen:

 

1. Is de Commissaris van de Koning het met de PVV eens dat de provincie in deze tijden een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de samenleving te steunen in de zorg voor elkaar?

2. Is de Commissaris van de Koning het met de PVV eens dat initiatieven vanuit de samenleving om de gevolgen van de Coronacrisis te bestrijden op financiële steun mogen rekenen?

3. Is Commissaris van de Koning bereid om hiervoor een Overijssels Maatschappelijk Noodfonds op te richten en daar vanuit de provincie Overijssel €10 miljoen in te investeren?

4. Is de Commissaris van de Koning bereid om maatschappelijke initiatieven in Overijssel, die de gevolgen van de Coronacrisis bestrijden, aanspraak te laten maken op dit noodfonds?

5. Is de Commissaris van de Koning bereid om dit noodfonds actief onder de aandacht van de inwoners van Overijssel te brengen, zodat zij weten dat hun naoberschap ook financieel wordt ondersteund door de provincie Overijssel?

6. Is de Commissaris van de Koning bereid om dit voorstel niet via de standaard procedure schriftelijke vragen af te doen, maar op korte termijn met een voorstel voor de uitwerking van het noodfonds te komen dat besproken kan worden met de Staten of het Presidium?