Augustus 2017

De islamisering van Overijssel bestaat niet volgens het college

Op 19 juli jongstleden stond de laatste Provinciale Staten vergadering van dit politieke jaar op de agenda. In deze vergadering mochten de fractievoorzitters hun licht laten schijnen over de Tussenbalans. De Tussenbalans is een document waarin de balans wordt opgemaakt van het beleid van de afgelopen 2 jaren en wordt gekeken naar ontwikkelingen in de maatschappij waarmee rekening gehouden moet worden. Oftewel, moet het beleid aangepast worden aan deze ontwikkelingen?

De coalitie in Overijssel bestaat uit het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie. Er worden nogal wat ontwikkelingen genoemd in de Tussenbalans. Zoals de economie, de energietransitie, de burgerparticipatie en de mismatch op de arbeidsmarkt. Maar over de islamisering geen woord. Het woord islamisering komt trouwens in geen enkel document voor. Het bestaat gewoon niet, althans niet in Overijssel. Op onze vraag waarom niet, antwoordde de fractievoorzitter van de VVD dat het niet speelt in onze provincie. En dus, hoeft er geen beleid op worden gemaakt.

In het voorjaar van 2017 meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de burgers van Nederland “samenleven en onze normen/waarden” en “immigratie en integratie” als de belangrijkste, grootste problemen ervaren. En men verwacht dat hierop beleid wordt gevoerd. Als we ons zorgen maken over integratie bedoelen we niet de integratie van Chinezen, van Italianen en ook niet de integratie van Indische mensen. Dan hebben we het over de integratie van moslims. Wanneer we ons ongerust maken over de normen en waarden van ons land dan hebben we het natuurlijk over de negatieve invloed van de islamisering op deze normen en waarden. Immers, de homohaat neemt toe, de Jodenhaat idem, de manier waarop meisjes bejegend worden in bepaalde wijken en wanneer we kijken naar een programma als Opsporing Verzocht zien we veel daders met een islamitische achtergrond. Kortom, de islamisering is een ontwikkeling die voor iedereen zichtbaar is. En toch, geen woord over de gevolgen van de islamisering in Overijssel in provinciale stukken. Onbegrijpelijk.

Terwijl, als je met je benen midden in de maatschappij staat, hoor je van inwoners welke wijken bijvoorbeeld in Almelo en Enschede veel overlast ervaren, veroorzaakt door mensen met een islamitische achtergrond. De provinciale politici van de VVD, het CDA enzovoorts zien dit ook wel, maar durven er niet over te praten. Wat is er makkelijker om problemen die spelen in de samenleving niet te willen zien, weg te kijken? Dan hoef je het er publiekelijk niet over te hebben. Dan hoef je het niet te benoemen. Dan loop je niet de kans uitgemaakt te worden voor racist of islamofoob. Het is veilig om het er niet over te hebben. Dan deug je namelijk, ben je een Goedmens. En ondertussen gaat de islamisering door. Met alle negatieve gevolgen van dien.

En dan hebben we het nog niet gehad over de oververtegenwoordiging van moslims in de bijstand, over de door Turkije gefinancierde moskee in Enschede, over de overlast van AZC’s, over de criminaliteit in Overijssel door uitgeprocedeerde asielzoekers enz. enz.

Islamisering speelt zich ook af in Overijssel, maar 10 partijen in de Staten van Overijssel durven het er niet over te hebben.

Ik ben er trots op dat wij, de PVV, deze ontwikkeling wel durven te benoemen en opkomen voor onze nationale cultuur, normen en waarden. De rest van de Staten van Overijssel zal het een rotzorg zijn.

Erik Veltmeijer.