Juni 2017

Op woensdag 21 juni jl. stond er weer een Provinciale Statenvergadering op het programma en de PVV Overijssel diende een motie in waarin Gedeputeerde Staten, het bestuur van Overijssel, verzocht wordt een onderzoek te laten doen naar het arbeidsmarktperspectief van inwoners met een MBO opleiding op niveau 2 en 3. Dit onderzoek zou dan worden worden uitgevoerd door de Sociaal Economische Raad van Overijssel, ook wel SER Overijssel genoemd.

Het is een gegeven dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zich in een voortvarend tempo voltrekken. Digitalisering, automatisering en robotisering zijn ontwikkelingen die niet meer tegen te houden zijn en voor veel mensen kansen bieden. Internet, webshops, computer gestuurde proceslijnen in de industrie, de smartphone en de smart tv zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en maken ons leven vaak comfortabeler. Door al deze ontwikkelingen zijn er nieuwe banen ontstaan en ontpopt Overijssel, met name Twente, zich als een hightech regio. Met kansen voor vooral hoogopgeleiden. Prima dat het college onze provincie als een hightech regio probeert neer te zetten. We staan aan de vooravond, of eigenlijk zitten wij hier al in, van de vierde industriële revolutie. En dan is het goed om aan het begin al aan te sluiten. Dit doet GS dus goed.

Waar aan de ene kant de zojuist geschetste ontwikkelingen goed uitpakken, zien we in de praktijk dat mensen met een MBO opleiding op niveau 2 en 3 de aansluiting dreigen te gaan missen. In onze provincie hebben we meer mensen met een middelbare opleiding aan het werk dan mensen die hoogopgeleid zijn. Er zijn veel mensen die beweren dat de aansluiting van MBO leerlingen op de arbeidsmarkt problematisch verloopt. Als je met werkgevers spreekt in de installatiebranche hoor je steevast dat de technische kennis en vaardigheden van MBO stagiaires matig is. In het VMBO worden leerlingen tegenwoordig breed in de techniek opgeleid en dit werkt door op het MBO. Terwijl de markt om vakmensen vraagt. Het bedrijfsleven zet tegenwoordig eigen opleidingen op. In een recent onderzoek, aangeboden aan minister Bussemaker, blijkt dat meer dan 50% van leerlingen met een MBO niveau 2 opleiding minder dan 32 uur per week werkt en dat de banen vaak niet leiden naar economische zelfstandigheid. Meer dan de helft heeft ook nog eens een tijdelijke baan en weet soms niet wat ze de andere week verdienen. Door een nulurencontract. Wil je de zorg in als meisje en kom je niet verder dan een opleiding Helpende Zorg en Welzijn, is de kans zeer groot dat je geen baan vindt in de zorg. Studeer je ICT op niveau 3 en heb je niet meer in je mars, vergeet het dan maar. In 2014 werd 20% van de banen al ingenomen door hoogopgeleiden. De verwachting is ook nog eens dat relatief veel MBO banen zullen verdwijnen door de technologische ontwikkelingen.

De ministeries van EZ en SZ, en ook de SER vinden dat overheden hun arbeidsmarktbeleid moeten baseren op het DNA van hun regio. Met DNA wordt dan bedoeld de specifieke kenmerken van een gebied, lees bijvoorbeeld de provincie.

De PVV Overijssel vond het dan ook hoog tijd worden om onderzoek te doen naar het toekomstperspectief voor mensen met een MBO opleiding op niveau 2 en 3 en de SER Overijssel te vragen, via GS, dit voor haar rekening te nemen. De focus op deze groep moet zorgen voor duidelijke inzichten over o.a. hoe groot het probleem is, waarbij ook gevraagd is aan de SER Overijssel om met adviezen te komen hoe het arbeidsmarktbeleid voor deze groep, anno 2017 vorm gegeven moet worden.

De motie is aangenomen door bijna alle fracties. Alleen GroenLinks stemde tegen. Snappen we, want het ging dit keer niet over windmolens of gelukzoekers.

We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.

Erik Veltmeijer.