Nederland Weer Van Ons

 

Tekst standpunten

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, WAARONDER WATERBEHEER

De PVV wil een Overijssel waar burgers veilig en fijn kunnen wonen en waar ondernemers de ruimte krijgen. Daarnaast wil de PVV dat burgers hier actief in kunnen meedenken en meebeslissen.

Flexibele omgevingsvisie die ondernemerschap beloont in plaats van straft.

Meer betrokkenheid van de burger bij deze omgevingsvisie door grotere inspraak via commissies.

Veiligheid en leefbaarheid door hard optreden tegen islamisering, goede wegen en onze natuur niet laten verpesten door windmolenparken en zonneparken.

Een goede waterhuishouding door te zorgen dat de inwoners van Overijssel beschermd zijn en blijven tegen voorzienbare waterschades.

Stoppen met ontwikkelingshulp door Vitens, zodat het zich volledig op haar primaire taak richt: het nu en in de toekomst leveren van een onbetwistbaar goede kwaliteit drinkwater tegen een betaalbare prijs.

MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT

De PVV wil een Overijssel dat niet is volgebouwd met windmolens en zonnepanelen. Het belastinggeld moet niet naar onnodige linkse energieprojecten maar naar zaken waar de burger in Overijssel echt iets aan heeft.

Geen nieuwe windmolens in Overijssel. Ze draaien op subsidie en zorgen voor veel overlast.

Stoppen met geldverslindende energieprojecten.

Luisteren naar wetenschappers om het verstand weer terug te brengen in de energietransitie.

Het debat aangaan over nieuwe energiebronnen zoals thorium en kernenergie.

Geen weilanden vol met zonnepanelen.

Een realistischer asbestbeleid.

VITAAL PLATTELAND, NATUURBEHEER EN ONTWIKKELING NATUURGEBIEDEN

Het mooie unieke landschap in Overijssel wordt mede in stand gehouden door de hardwerkende boeren. De PVV wil deze boeren graag in Overijssel houden en doet er alles aan om deze boeren te beschermen van de onnodige regels die hun wordt opgelegd.

Minder regels, administratieve rompslomp, verlaging van de leges, zodat ondernemen in Overijssel nog aantrekkelijker wordt.

Nationale parken en landgoederen blijven een essentieel onderdeel van het erfgoed van Overijssel en moeten behouden blijven.

Het verstevigen van de positie van landgoederen in Overijssel, zodat historisch erfgoed gewaarborgd blijft.

Meer veiligheid in het buitengebied door de inzet van meer BOA’s.

Meer steun van de provincie Overijssel voor onze boeren!

REGIONALE BEREIKBAARHEID EN REGIONAAL OPENBAAR VERVOER

PVV Overijssel snapt als een van de weinige partijen dat een goede bereikbaarheid van zeer groot belang is in Overijssel. Daarom zetten zij alles op alles om ervoor te zorgen dat iedereen snel en veilig kan reizen door ons mooie Overijssel.

Bereikbaarheid is essentieel voor een sterke Overijsselse economie, dus investeren wij in asfalt.

Iedereen moet veilig de weg op: we investeren in de N35, de N36 en er moet een rondweg om Mariënheem en Zenderen komen.

De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden afgeschaft, of als het niet anders kan, ingezet om het wegennet van Overijssel te verbeteren.

Goed, betaalbaar en begrijpelijk openbaar vervoer in onze provincie.

Slimme inzet van spoorwegen, waterwegen en vliegvelden voor de logistieke sector.

Versoepeling van de regelgeving voor de binnenvaart.

REGIONALE ECONOMIE

De ondernemers in onze provincie zorgen voor werkgelegenheid en zorgen voor de bedrijvigheid. De PVV wil dat deze ondernemers de ruimte krijgen om zich te vestigen en te groeien in onze provincie zodat zij onze provincie mooier kunnen maken.

Meer ruimte voor ondernemers en boeren om te ondernemen.

Ondernemers en boeren meer betrekken bij de omgevingsvisie.

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde studenten.

Regionaal arbeidsmarktbeleid op basis van het DNA in Overijssel.

CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN MONUMENTENZORG

De PVV gelooft in een Overijssel dat niet gebukt gaat onder de islam en in een Overijssel waar onze cultuur op een blijft staan.

Onze eigen cultuur en geschiedenis op één.

Keiharde aanpak van de islamisering van Overijssel.

Geen geld meer naar de linkse hobby’s en geldverslindende kunstprojecten.

Het Orkest van het Oosten moet zijn broek ophouden in plaats van zijn hand.

Meer en betere aandacht van de provincie Overijssel voor de Joodse en de Armeense gemeenschap.

KWALITEIT VAN HET OPENBAAR BESTUUR

Overijssel heeft baat bij een goed openbaar bestuur dat zich voor u inzet, ook dit bestuur mag weten wat bezuinigen is. De PVV wil dat burgers directe inspraak hebben en is daarom groot voorstander van een referendum.

Provinciale Referenda om de Overijsselaar een directe stem in belangrijke politieke thema’s te geven.

Geen dure auto’s voor de gedeputeerden, laat ze net als iedereen hun eigen auto gebruiken.

Snijden in eigen vlees, laat de leden van Gedeputeerde Staten deeltijd werken.

Een onderzoek naar het functioneren van de Gedeputeerde Staten inzake het dossier Lelystad Airport.

Een kritische blik op het functioneren van Gedeputeerde Staten.

Steun vanuit de provincie voor het sociale domein in de gemeentes.

Een Provinciaal bestuur dat voor u werkt, en niet andersom!