PVV :Stop met het weggeven van ons geld aan het Orkest van het Oosten!

Met verbazing heeft de PVV-fractie vandaag vernomen dat de provincie weer meer geld gaat geven aan het Orkest van het Oosten. Dit keer voor een fusie tussen dit orkest en het Gelders Orkest. De PVV vindt dit niet uit te leggen aan de belastingbetaler, gezien de enorme kostenpost die dit orkest nu al voor Overijssel is.

 

Het Orkest van het Oosten heeft de afgelopen jaren al voor miljoenen subsidie van de Provincie Overijssel ontvangen. Nu doet onze provincie daar nog eens 600.000 euro bovenop. En dat terwijl beide orkesten samen al 7.3 miljoen euro per jaar van het Rijk vangen!

Met het extra geld hopen de orkesten dat hun musici nu een fulltime contract krijgen in plaats van een deeltijdcontract. Fulltime muziek maken op kosten van de belastingbetaler. Even omgerekend, van deze 1.9 miljoen euro kan je 100 afgestudeerde MBO’ers in de zorghulp een jaarcontract bieden. Maar in plaats van het geld voor de echte problemen te gebruiken, wordt het stukgeslagen op een orkest dat zijn eigen broek niet kan op houden!

De PVV-fractie zal schriftelijke vragen stellen aan Gedeputeerde Staten over deze absurde gang van zaken en tijdens de volgende Provinciale Statenvergadering van 18 juli een motie indienen met als doel deze subsidie terug te trekken.