IMG 0693T

Werkgelegenheid of Windmolens?

Windmolens verstoren militaire radar: probleem met uitvoeren tests

Wat heeft prioriteit bij de Hengelose Raad en het college?
Werkgelegenheid of Windmolens? Wethouder doe je werk en stap op de fiets naar Zwolle.

 

Afschaffen Hondenbelasting

Hondenbelasting in de gemeente Hengelo

Na de aankondiging van de moties van Burgenbelangen m.b.t. de hondenbelasting had de PVV even het idee dat het echt zou gaan gebeuren.
BurgerBelangen komt met een motie om de hondenbelasting echt af te schaffen.
"Meer dan 160 gemeenten in Nederland hebben de hondenbelasting inmiddels al afgeschaft.
Het is een oude, achterhaalde en vooral oneerlijke belasting en wij zijn dan ook voor afschaffing van de hondenbelasting." Dat lazen we in het verkiezingsprogramma van BurgerBelangen en daar is de PVV het helemaal mee eens. 

Wat moet het dan een vreselijk gevoel zijn, je hebt 7 zetels gehaald als BurgerBelangen, je zit in de coalitie, maar je weet nog niet eens de hondenbelasting te verzilveren.
Helaas, de moties van BurgerBelangen slaan nog geen deuk in een pakje boter.

Daarom heeft de PVV samen met Lokaal Hengelo, ChristenUnie, Forum, Hengelose Burgers ook een motie ingediend om de hondenbelasting ECHT af te schaffen.

Het zal u niet verbazen dat BurgerBelangen tegen gestemd heeft en Hengelo nog steeds deze oude achterhaalde en oneerlijke belasting uit de zakken van de hondenbezitters klopt.

Toegankelijkheidsmotie aangenomen

PVV Hengelo is tevreden en trots op de Hengelose Ondernemers over de toegankelijkheid in onze binnenstad.

Toch gaat dit ook wel eens mis, het is absoluut geen onwil, maar niet alle ondernemers zijn zich er van bewust dat hun reclameborden, plantenbakken voor minder validen een hindernis of ongewenst obstakel kan zijn.

PVV Hengelo heeft daarom een Motie vreemd ingediend, mede gesteund door de CU, om in het sterk verouderde uitstallingenbeleid, bij het actualiseren van het uitstallingenbeleid dit jaar, een regel op te nemen om de ondernemers erop te attenderen rekening te houden met het plaatsen van plantenbakken en reclameborden etc., dit puur als reminder, een stukje bewustwording om de binnenstad, de winkels en de horeca voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken en te houden.


De motie is met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen.
Tegen gestemd VVD, CDA, PvdA, ProHengelo en Lokaal Hengelo.

Artikel: 1twente.nl

Warmtenet

De argumenten tegen het warmtenet zijn inmiddels wel bekend.

Er is geen transparantie. PVV Hengelo vraagt zich af, waar we straks ja tegen zeggen.  
Er is nog te veel onduidelijk. Het is te riskant om hier nu mee in te stemmen, ook zou de PVV graag eerst een businesscase zien. 
Het college is hier vaag over en duidelijke antwoorden zijn er tijdens de politieke markt van 28 maart jl. niet gegeven.
Toch wil het college in de raadsvergadering van 19 april het warmtenet erdoor drukken.

PVV Hengelo zal zich hiertegen blijven verzetten, tot er meer transparantie is en er meer duidelijkheid over komt. Daarnaast vraagt de PVV zich af of warmtenet wel de juiste warmtebron is voor Hengelo. Er komen steeds meer signalen via de media binnen die een minder rooskleurig beeld geven en de betaalbaarheid onder druk zet.

Vrijwel blinde Paula uitgebuit door drugsverslaafde vriendin: "Opgelucht dat ik heb overleefd"

 

PVV Hengelo heeft schriftelijke vragen gesteld en heeft contact met de vrijwilligers die Paula nu opvangen. Het gaat naar omstandigheden redelijk goed met haar.|

Wij blijven deze zaak uiteraard op de voet volgen en verwachten op korte termijn antwoorden van het college.
Daar heeft Paula na zoveel jaar wel recht op.

De schriftelijke vragen zijn hier te lezen.

Lees hier het artikel op 1twente.nl