Instelling voor beschermd wonen mikt op begrip in Woolder Es

Als reactie op: Instelling voor beschermd wonen mikt op begrip in Woolder Es: ‘Wij hebben de buurt harder nodig dan de buurt ons’ (Tubantia 25-02-2021)

Het college van B & W heeft het argument van de PVV van tafel geveegd, dat het woonproject ten koste gaat van maatschappelijke activiteiten. Tevens is er door de gemeente op gewezen dat het pand aan de Steenmeijerstraat geen gemeentelijk gebouw betreft en het aan de eigenaar is om te bepalen aan wij hij het verhuurd.

Dat klopt, maar het is wél aan de gemeente om een vergunning af te geven en het bestemmingsplan te wijzigen.

Er is volgens Nijhof van de PVV Hengelo te weinig gehoor gegeven en geluisterd naar de bezwaren van de omliggende bewoners. Dat kwetsbare groepen recht op wonen hebben, daarvoor is alle begrip. Echter is de PVV, net als de omliggende bewoners van mening dat bij een wooneenheid van 10 woningen je meer de opstap naar zelfstandig wonen benadrukt. Een woongroep van 20 of meer is institutioneel.

Als reactie op de opmerking in de krant van Meijer: „Dat kwam hard aan, bij ons en bij onze cliënten”, zegt Nijhof “het kwam bij de buurt ook hard aan dat er niets met de constructieve houding gedaan is. Als de buurt er niet toevallig achter was gekomen dat de plannen in de maak waren, zouden ze pas in kennis zijn gesteld, zodra de vergunningaanvraag gepubliceerd was. Helaas is er van inspraak nooit sprake geweest”.

De uitlatingen van het RIWB tijdens de bijeenkomsten dat “de buurtbewoners een functie zijn” vindt Nijhof absurd. Koffie uurtjes en samen koken, op huisdieren passen,  Nijhof heeft er niets op tegen als bewoners dit op eigen initiatief doen, maar om dit als onderdeel van de re-integratie in de maatschappij te maken, gaat te ver. Dit kan ook met familie van cliënten.

De communicatie rammelt aan alle kanten. En helaas ziet de PVV dat de situatie zich herhaalt bij de geplande instelling van Tactus naast het Borsthuis, die voor omwonenden en het  Borsthuis als donderslag bij heldere hemel kwam. De gemeente is helaas geen voorbeeld in het creëren van draagvlak en gaat daarnaast ook compleet voorbij aan de waardedaling van de omliggende woningen.

Bron: Tubantia

Persbericht PVV Hengelo

65+ Gratis met de bus

In de week van 1 t/m 8 oktober was het de week tegen de eenzaamheid. De PVV is van mening dat niet alleen in die week aandacht moet worden besteed tegen eenzaamheid, maar dat er hoognodig wat moet gebeuren om de vereenzaming onder 65+‘ers tegen te gaan.

PVV Hengelo zal daarom in de raadsvergadering van 5 november 2019 een motie indienen die ervoor moet zorgen dat alle 65+’ers, buiten de spitsuren, gratis mogen reizen met de stadsbus, binnen Hengelo, op vertoon van een geldig ID/ paspoort. 

Lees verder

PVV wil keiharde aanpak uitkeringsfraude

Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal fraude met werkloosheidsuitkeringen. Zo gebruiken ze nep-sollicitaties, valse handtekeningen
en adresfraude om duizenden euro’s aan WW-uitkering te ontvangen. Dit terwijl ze in Polen werken of zelfs vakantie vieren.

Lees verder

PVV wil landelijke Sinterklaas intocht in Hengelo

PVV wil landelijke Sinterklaas intocht in Hengelo.
De PVV Hengelo komt in haar eerste raadsvergadering met een motie om de landelijke sinterklaas intocht naar Hengelo te halen in 2018. We kunnen wel wat publiciteit voor Hengelo gebruiken en wat is er dan mooier dan Hengelo met dit kinderfeest extra op de kaart te zetten.

Lees verder

Bijeenkomst bestrijding eiken processierups

PVV: Bijeenkomst voor brede provinciale bestrijding eiken processie rups (EPR) is zeer belangrijk!
Op 20 september vindt er een bijeenkomst plaats om tot een brede, provinciale bijeenkomst gehouden om de eiken processierups te bestrijden. De aanleiding van de bijeenkomst is de overlast die de EPR met zich meebrengt en waar gemeenten in Overijssel zichtbaar mee worstelen.

Lees verder