Almelo Weer Van Ons

Steun PVV Almelo

 

De stichting PVV Almelo is volledig afhankelijk van donaties van derden omdat wij geen enkele subsidie krijgen van de overheid.

Wij kunnen uw steun dan ook goed gebruiken om nu en in de toekomst het PVV-geluid te laten horen! Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage hoe klein dan ook

 

U kunt uw bijdrage overmaken op Regio Bank-rekeningnummer:

NL83 RBRB 8818 44 58 55 t.n.v. Stichting Ondersteuning PVV Almelo

onder vermelding van "donatie PVV Almelo " en optioneel uw naam en adres.