Ferdinand Geertman

Biografie:
Ik ben in 1959 geboren in Hardenberg en woon en leef daar nog steeds naar volle tevredenheid. Ik werk al ruim 37 jaar in de kunststof industrie en heb daar ervaring opgedaan in diverse functies in de productie-, ICT- en  logistieke afdeling, respectievelijke als kunststofvakman, change manager / project support officiecoördinator en magazijnvakman. Tevens ben ik OR-voorzitter.

Ik heb een passie voor de Nederlandse- en vreemde talen en dialecten. Dat begon al op heel jeugdige leeftijd. Frans, Duits en Engels op de middelbare school vond ik prachtig en ik heb later een cursus Italiaans gedaan. Tevens leerde ik een paar woorden Russisch van een Duitse collega met Russische roots. Ik deed diverse keren mee aan het Hardenbergs Dictee en vanwege het feit dat mijn vriendenkring zich voor het merendeel in Duitsland bevindt, heeft ook de Duitse taal heel weinig geheimen voor mij.

Omdat ik redelijk dicht bij de prachtige rivier de Vecht woon, spreekt mij de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en Water erg aan. Het mede mogen beoordelen wat veranderingen in de Ruimtelijke Ontwikkeling en het Waterbeheer tot gevolg kunnen hebben, heeft zeker mijn interesse. Omdat Nederland als klein landje toch wereldwijd de allerbeste reputatie heeft en als best gekwalificeerd is inzake waterbeheer en waterkeringen, is het een eer hier een rol in te mogen spelen en wil ik me daar volledig voor inzetten.

Portefeuille: Ruimte en Water

Hobby's: Motorrijden, synthesizers, taal en dialecten.

Motto: Vitiis nemo sine nascitur! (Niemand wordt zonder gebrek geboren!)